The Phabian Award

Sektionen för läkemedelsanalys instiftade 2004 ett årligt stipendium för bästa svenska doktorsavhandling inom området farmaceutisk och biomedicinsk analys –The Phabian Award. Namnet är som framgår en anglifierad förkortning av föreningens ansvarsområde.

Pristagaren inbjuds att i samband med utdelningen av priset ge en föreläsning om avhandlingens innehåll, och han/hon utses även till adjungerad ledamot av styrelsen i Sektionen för läkemedelsanalys under det följande året. Förutom äran så mottar pristagaren ett stipendie på 25 000 kronor. Vidare utses ytterligare två-tre hederspristagare, som får ett diplom som tecken på sin värdighet.

Vilka avhandlingar kan delta?
Avhandlingar som behandlar något eller några av följande områden är kvalificerade att delta: kvalitativa och kvantitativa metoder och tekniker för läkemedel och besläktade ämnen (föroreningar, nedbrytningsprodukter, metaboliter), farmaceutiska hjälpämnen samt endogena ämnen av betydelse för läkemedelseffekter och –interaktioner. Priset kan även utdelas till avhandlingar om analytiska tekniker och metoder med relevans för angivna områden, även om avhandlingsarbetet inte berör substanser eller produkter direkt kopplade till läkemedelssektorn. Föreningen försöker nå varje doktorand, verksam i Sverige, som har en relevant avhandling enligt ovanstående kriterier, med en inbjudan att delta i utvärderingen. Inbjudan går ut till institutioner inom såväl farmaceutiska som medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteter, och gäller vid varje tillfälle avhandlingar som publicerats under perioden 1 maj till den 30 april.

Hur bedöms avhandlingarna?
Bedömningen av avhandlingarna utförs av styrelsen i Sektionen för läkemedelsanalys under sommaren så att omröstning kan ske under det första höstsammanträdet. De kriterier som användes i bedömningen är: avhandlingens vetenskapliga kvalitet, nytänkande, självständighet, samarbete över vetenskapliga discipliner, sammanfattningen (”kappan”) – informativ introduktion till ämnet med resultaten satta i sitt sammanhang samt förmågan att kunna förmedla vetenskaplig information på ett lättförståeligt sätt. I sammanhanget bör nämnas att styrelsemedlemmarna kommer från olika sektorer inom läkemedelsområdet: universitet, läkemedelsindustri och läkemedelsverk och specialistkompetenserna sträcker sig från produktanalys av läkemedel till proteomik och diagnostik.

Tidigare pristagare

2020 Maria Källsten, Uppsala universitet
Development and evaluation of analytical techniques for antibodies and antibody-drug conjugates
From verification of conjugation to stability testing
2019 Anna Fornell, Lunds universitet
”Acoustic manipulation of cells and microbeads in droplet microfluidics”.
 2017 Dennis Åsberg, Karlstads universitet
Fundamental and Regulatory Aspects of UHPLC in Pharmaceutical Analysis
2016 Christopher Schultz, Lunds universitet
”Cellobiose dehydrogenase on electrodes – an electrochemical biosensor for various analytes tunable by positive charges”
2015 Belinda Adler, Lunds universitet
”Strategies for Miniaturized Biomarker Detection”
2014 2014 delas inget pris ut p.g.a. för få inkomna avhandlingar. De avhandlingar som skickats in 2014 kommer att bedömmas tillsammans med de avhandlingar som kommer in 2015
2013 Kerstin Järås, Lunds universitet
”Miniaturised and Quantitative Techniques Targeting Prostate Cancer”
2012 2012 delas inget pris ut p.g.a. för få inkomna avhandlingar. De avhandlingar som skickats in 2012 kommer att bedömmas tillsammans med de avhandlingar som kommer in 2013.
2011 Patrik Ek, KTH, Stockholm
“New Methods for Sensitive Analysis with Nanoelectrosprayionization Mass Spectrometry”
2010 Mohammadreza Shariatgorji, Stockholms University
”Novel clean-up, concentration and laser desorption/ionization strategies for mass spectrometry”
Stina Lindman, Lunds universitet
“Perplexing Protein Puzzles”
2009 Arto Heiskanen, Lunds universitet
Monitoring of Cellular Dynamics with Focus on Electrochemical Detection Techniques
2008 Helena Idborg, Stockholms universitet
Analysis of Metabolites in Complex Biological Samples Using LC/MS and Multivariate Data Analysis: Metabolic Fingerprinting and Detection of Biomarkers
2007 Sara Thorslund, Uppsala universitet
Microfluidics in Surface Modified PDMS: Towards Miniaturized Diagnostic Tools
2006 Simon Ekström, Lunds universitet
On chip integrated sample preparation for proteomics
2005 Johan Lindholm, Uppsala universitet
Development and validation of HPLC methods for analytical and preparative purposes
2004 Magnus Wetterhall, Uppsala universitet
Electrifying the Molecules of Life: Peptide and Protein Analysis by Capillary Electrophoresis Coupled to Electrospray Ionization Mass Spectrometry

Hedersomnämnanden:

(inga hedersomnämnanden delades ut 2019)

2016 Martin Ehnmark, Karlstads universitet
Fundamental Investigations of Supercritical Fluid Chromatography
Sravani Musunuri, Uppsala universitet
Mass Spectrometry-based Neuroproteomics: Deciphering the Human Brain Proteome
2015 Liying Jiang, Stockholms universitet
Mass Spectrometry of Non-protein Amino Acids: BMAA and Neurodegenerative Diseases
Björn Hammarström, Lunds universitet
Acoustic Trapping in Biomedical Research
Axel Rydevik, Uppsala universitet
Drug Metabolites Formed by Cunninghamella Fungi. Mass Spectrometric Characterization and Production for use in Doping Control
2013 Per Augustsson, Lunds universitet
“On microchannel acoustophoresis – Experimental considerations and life science applications”
Adnam Halim, Göteborgs universitet
“Targeting the human glycoproteome New enrichment protocols and mass spectrometric analyses reveal unique and novel glycosylation sites”
2011 Tove Johansson-Malín, Göteborgs universitet ”Electrochemical and Enzymatic In Vitro Studies on Reactive Drug Metabolites Synthesis, Characterization and Avoidance Jörg Hanrieder, Uppsala universitet ”Cerebrum Illuminans Mass Spectrometric Analysis of Protein and Peptide Dynamics in Neurological Diseases”
2010 Erik Allard, Uppsala universitet..
“Metabolic Studies with Liquid Separation Coupled to Mass Spectrometry”
Erik Portelius, Göteborgs universitet
“Targeted Abeta proteomics – A tool to study the pathogenesis of Alzheimer’s disease”
2009 Maria Fälth Savitski, Uppsala universitet
Improved Neuropeptide Identification: Bioinformatics and Mass Spectrometry
Mark M Kushnir, Uppsala universitet
Mass Spectrometric Applications for Diagnosing Metabolic and Endocrine Diseases
Aida Zuberovic, Uppsala universitet
Surface Modified Capillaries in Capillary Electrophoresis Coupled to Mass Spectrometry: Method Development and Exploration of the Potential of Capillary Electrophoresis as a Proteomic Tool
2008 Jörgen Samuelsson, Uppsala univ.
Development of methods for phase system characterization in liquid chromatography
Klas Risveden, Lund university
Bioelectronic nanosensor devices for environmental and biomedical analysis
Tomas Svensson, Lund university
Pharmaceutical and biomedical applications of spectroscopy in the photon migration regime
2007 Peter Spiegel, Lunds universitet
Nanoparticle-based capillary electrochromatography
Robert Arnell, Uppsala universitet
Development and Validation of Methods for Characterization of Multi-Component Systems in Preparative LC
2006 Anton Ressine, Lunds universitet
Development of protein microarray chip technology
Margareta Ramström, Uppsala universitet
Analysis of Complex Biological Samples using Liquid Chromatography Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry
2005 Linda Paulsson, Arvid Carlsson Institutet, Göteborg
Comparative Genome and Proteome Analysis of Brain Tissue from MK-801-treated Rats
Kent Wiberg, Arrheniuslaboratoriet,
Stockholms universitet
Multivariate spectroscopic methods for the analysis of solutions
2004 Ardeshir Amirkhani, Uppsala universitet
Development of Techniques and Methods for the Quantitative Analysis of Endogenous Substances by Microcolumn Liquid Chromatography Coupled to Mass Spectrometry
Valerie Harang, Uppsala universitet /AstraZeneca
Aspects on optimisation of separation of drugs by chemometrics