Välkommen att bli medlem i Apotekarsocieteten!

Apotekarsocieteten är en mötesplats för dig som arbetar inom läkemedels- och medicinteknikområdet, från tidig utveckling till användning.

Nätverket du inte kan vara utan

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel och medicinteknik. Det faktum att vi samlar yrkespersoner från hela området ger oss en unik position som oberoende plattform med möjlighet att erbjuda ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner.

Det spelar ingen roll vilket yrke du har, vilket företag du jobbar på eller var i kedjan du är verksam – det är läkemedel och medicinteknik som är vår gemensamma nämnare.

Kunskapen du inte vill missa

Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar arrangerar varje år cirka 80 kompetenshöjande aktiviteter i hela Sverige. Det kan vara kvällsföreläsningar, frukostseminarier eller studiebesök.

Som medlem deltar du kostnadsfritt i medlemsaktiviteter och har företräde till våra stipendier – vi delar varje år ut 6–7 miljoner kronor. Du har också möjlighet att i efterhand ta del av inspelat material från vissa arrangemang.

Nyfiken på vad du kan delta i nu? Ta en titt i Apotekarsocietetens kalendarium.
Vilket lokalt nätverk tillhör du? Och vilken del av läkemedelskedjan är du engagerad i? Vi har elva lokala kretsar som täcker hela landet, 14 vetenskapliga sektioner och tre Special Interest Groups.
På jakt efter ett nytt jobb? På vår webbplats publiceras fortlöpande information om lediga tjänster inom läkemedelsområdet.

Genom våra nyhetsbrev är du ständigt uppdaterad och missar inga erbjudanden.

Tillsammans driver vi utvecklingen

Utöver uppgiften att främja kunskaps- och kompetensutveckling är Apotekarsocieteten också en tung remissinstans i många utredningar med bäring på medicin och hälsa.

Som medlem har du chansen att påverka våra remissvar och vår opinionsbildning – ett konkret sätt att vara en del av utvecklingen.

På vår webbplats finns uppdaterad information om vilka frågor vi driver och vilka remisser vi svarar på just nu.

Kontakta oss

Har du frågor om medlemskap eller medlemsförmåner? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Epost
info@apotekarsocieteten.se

Telefon
08-723 50 00

Detta får du som medlem

Medlemskap i din lokala krets och i valfri vetenskaplig sektion
Kostnadsfritt deltagande i kompetenshöjande aktiviteter
Nyhetsbrev från Apotekarsocieteten, Läkemedelsvärlden.se samt från vissa sektioner
Tillgång till ett nätverk med olika kompetenser inom läkemedelsområdet
Reducerat pris på vissa symposier och böcker från Apotekarsocietetens webbshop
Företräde till stipendier från Apotekarsocietetens stiftelser
Info i din mejlbox om lediga tjänster inom läkemedelsområdet (platsannonser)
Möjlighet att påverka Apotekarsocietetens remiss- och opinionsarbete
Elektroniskt intyg efter deltagande i aktiviteter
Inflytande över vilka aktiviteter som genomförs
Möjlighet att få information om utbildningar som kan vara relevanta för dig. Ge ditt GDPR-samtycke i samband med att du tecknar ditt medlemskap så missar du inget!

Avgift för medlemskap 2021

Ordinarie450 kr/år
Student (grundutbildning)125 kr/år
Doktorand450 kr/år
Pensionär från och med 65 år250 kr/år
Medlemskap i ytterligare sektion/er50 kr/år per sektionsmedlemskap

Medlemsavgiften betalas en gång per kalenderår. Din avi skickas till din hemadress eller till din arbetsplats i slutet av varje år.

Autogiro
Om du vill använda autogiro för betalning gör du det via din internetbank. Sök efter Apotekarsocieteten som fakturautställare. Du kommer att behöva ange ditt medlemsnummer. Behöver du hjälp med hur du gör så vänd dig till din bank, eftersom funktionen varierar för olika banker.