Fördelar för dig som medlem i Apotekarsocieteten

Som medlem blir du delaktig i ett nätverk av olika kompetenser inom läkemedelsområdet och kan vara med och påverka utvecklingen. Medlemskapet ger dig följande möjligheter:

 • En partsobunden mötesplats för professionellt utbyte mellan olika yrkeskategorier i hela läkemedelsområdet från idé till användning
 • Som student eller ny i branschen får du hjälp att skapa kontaktytor via våra medlemsaktiviteter
 • Kostnadsfritt delta i medlemsaktiviteter som lokala nätverksträffar i form av debatter, kvällsföreläsningar, frukostmöten
 • Dokumentera din efterutbildning genom att få intyg på kompetenshöjande aktiviteter
 • Företräde till våra stipendier för fort- och vidareutbildning, forskning och postdoktorala studier
 • Du vill stödja föreningens opinionsarbete med att informera och påverka beslutsfattare i syfte att verka för en fortsatt bra utveckling och användning av läkemedel
 • Möjlighet att vara med att påverka utbudet och/eller anordna de möten utbildningar du själv vill gå på
 • Möjlighet att påverka Apotekarsocietetens remissvar i angelägna frågor
 • Daglig nyhetsrapportering via Läkemedelsvärlden.se, två nyhetsbrev i veckan samt fördjupningsartiklar i ett praktiskt och lätt överskådligt LmV Plus-mejl fyra gånger per år
 • Lägre deltagaravgift på Läkemedelskongressen, studerandemedlemmar deltar utan kostnad
 • Lägre deltagaravgift på Scheelesymposiet med utdelning av föreningens mest prestigefyllda forskningspris Scheelepriset
 • Lägre avgift för våra certifieringar och diplomeringar som tagits fram i samarbete med professioner och representanter för myndigheter
 • Rabatt på böcker från vårt bokförlag
 • Möjlighet att få utskick om lediga tjänster inom vissa områden

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är 350 kr/år och inkluderar medlemskap i en krets (lokalförening) alternativt en sektion (specialistförening).

För Studerande på grundutbildningsnivå är medlemsavgiften 100 kr/år.

Personer över 65 år betalar 175 kr/år i medlemsavgift.

Ytterligare medlemskap i annan sektion eller krets kostar 50 kr/tillval. Du kan tillhöra en krets och/eller en eller flera sektion(er).

Utöver detta kan du välja att bli medlem i en eller flera intressegrupper utan extra kostnad.