Scheelepriset

Scheelepriset delas ut vartannat år av Apotekarsocieteten. Syftet är att lyfta aktuell läkemedelsforskning och genom det symposium som anordnas i anslutning till prisceremonin bygga nätverk mellan Sverige och omvärlden inom det aktuella området. Scheelepriset har delats ut sedan 1961 till ära av den världsberömda kemisten och apotekaren, Carl William Scheele (1742-1786).

Nomination Form Scheele Award 2025

It is time to nominate your candidate for the 2025 Scheele Award – Sweden’s most prestigious prize in the field of pharmaceutical research. The Scheele Laureate will be appointed within the wide area of ongoing pharmaceutical research. The candidate should be an internationally recognized scientist, professionally active within the fields of drug research and drug development.
To submit your nomination please complete the nomination form or send the corresponding information to Lisa Bandholtz, secretary of the Scheele Award Committee, no later than 15 September 2024

Nomination Form(pdf)

Miniatyrmålning känd som ett porträtt av Carl Wilhelm Scheele

Carl William Scheele

Carl William Scheele ligger bakom upptäckten av bland annat flera grundämnen såsom syre, klor, Barium, Mangan samt Molybden.

Läs mer om CW Scheele

Scheelesymposium

I samband med prisceremonin anordnar Apotekarsocieteten ett vetenskapligt symposium. Föreläsningarna relaterar till pristagarens forskning och är en mötesplats för såväl etablerade forskare som doktorander.

 

Scheelesymposiet

Lisa Bandholtz

Vetenskaplig sekreterare
Kontakta Lisa Bandholtz:

lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se

De senaste pristagarna

2023

Porträtt, Peter G. Schultz
Professor Peter G. Schultz, The Scripps Research Institute

2021

Professor Craig Crews
Professor Craig Crews, Yale University

 

2019

Professor Emmanuelle Charpentier
Professor Emmanuelle Charpentier, Max Planck Unit for the Science of Pathogens, Berlin

Read about Professor Charpentier and her research here.

 

2017

Professor Charles L Sawyers
Professor Charles L Sawyers, Memorial Sloan Ketterering Cancer Center NY, USA

Read more about Professor Sawyers and his research here.

 

2015

Professor Robert S Langer
Professor Robert S Langer, MIT, USA

Read more about Professor Langer and his research here.

Se fler pristagare

Alla pristagare