Apotekarsocietetens ändamålsparagraf och stadgar

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en gynnsam utveckling och användning av läkemedel för individ och samhälle. I detta syfte främjar föreningen kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet.

Apotekarsocietetens stadgar