Tillbaka
Nyheter

Pris för bästa patientinformation till hemsida om ovanlig muskelsjukdom

2021-04-22

Elin Karlsson från sektionen för läkemedelsinformation fick hjälp av Göran Hägglund, senior konsult på kommunikationsbyrån Reformklubben, att dela ut Apotekarsocietetens pris för bästa patientinformation till Krister Sandström och Gabriella Brunlid från läkemedelsföretaget Biogen.

Apotekarsocietetens utmärkelse Bästa patientinformation går år 2020 till läkemedelsföretaget Biogen för hemsidan togetherinsma.se, med information om den ovanliga muskelnedbrytande sjukdomen spinal muskelatrofi (SMA).

Priset delas ut årligen av Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsinformation och syftar till att lyfta fram olika goda exempel på bra patientinformation och stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna.

– Vi är otroligt stolta över att få det här priset. Vi utvecklar ju läkemedel för patienter, men också information till patienter, sade Krister Sandström, country manager för Biogen Sverige i samband med prisutdelningen.
– Det är viktigt att vi har välinformerade patienter så det här priset har gett oss en stor energi-boost och ett kvitto på att vi gör det med hög kvalitet. Stort tack till Apotekarsocieteten som gett oss det här priset!

Hemsidan riktar sig till patienter, anhöriga, vård och samhälle och innehåller bland annat information om SMA, berättelser om hur det är att leva med sjukdomen, vilka olika vårdalternativ som finns och kontaktmöjligheter till olika nätverk.

I motiveringen för priset står bland annat att läsa: ”Med togetherinsma.se ges viktig kunskap och delaktighet kring en svår och ovanlig sjukdom. Då sjukdomen är relativt ovanlig och kunskap saknas om sjukdomen så tjänar informationen på hemsidan ett viktigt syfte.”

– Det är otroligt viktigt att patienter, utifrån sin egen förmåga, blir så välutbildade de kan om sin sjukdom. Det ger bättre följsamhet till behandling och därmed bättre behandlingsresultat, sade Elin Karlsson, kliniskt verksam läkare och styrelseledamot i sektionen för läkemedelsinformation, vid prisutdelningen som hölls vid det digitala mötet Folkhälsodalen i går onsdag.

Förutom äran består priset av ett diplom och möjlighet för pristagarna att medverka i juryn för att utse nästa års vinnare av utmärkelsen ”Bästa patientinformation”.

Här kan du se hela prisutdelningen från Folkhälsodalen.

Motiveringen i sin helhet:

”En hemsida med information om den ovanliga genetiska sjukdomen Spinal Muskelatrofi (SMA) som skapar konkret nytta för patient, vård, anhöriga och samhälle. Med togetherinsma.se ges viktig kunskap och delaktighet kring en svår och ovanlig sjukdom. Då sjukdomen är relativt ovanlig och kunskap saknas om sjukdomen så tjänar informationen på hemsidan ett viktigt syfte. Hemsidan ger också föräldrar och barn med SMA hopp genom att det är lätt att finna kontakt med patientorganisation/er för att nå andra i liknande situation.”