Tillbaka
Nyheter

Dags att söka höstens stipendier – fyra miljoner i potten

2020-09-22

Drygt fyra miljoner kronor finns totalt att söka bland Apotekarsocietetens stipendier. I höstens utlysning är anslagen till postdoc-stipendier särskilt stora.

Arbetar eller studerar du inom läkemedelsområdet kan du söka Apotekarsocietetens stipendier för forskning och fort- och vidareutbildning. Höstens ansökningstid går ut den 31 oktober och totalt delas drygt fyra miljoner kronor ut till bland annat kurser, påbyggnadsutbildningar, konferenser, studieresor och forskningsvistelser – antingen i Sverige eller utomlands.

Bland stipendierna som rör forskningsområdet finns i höst extra stora anslag att söka för postdoc-studier – framför allt utomlands. Totalt delas 600 000 kronor ut per postdoc, vilket är mer än dubbelt så mycket som tidigare år. I höst utlyser tre stiftelser postdoc-stipendier om totalt 1,8 miljoner kronor.

Porträtt Lisa Bandholts, vetenskaplig sekreterare. Lisa Bandholtz.

– Vi tycker att det är extra viktigt att satsa på postdocs eftersom det är ett bra sätt för disputerade att bredda sin forskning och få internationella kontakter. En kompetens som förhoppningsvis bidrar till ett starkare life science-Sverige, säger Lisa Bandholtz, vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten och ansvarig för forskningsstipendierna.

En annan nyhet är möjligheten att söka stipendium för forskning om apotekens bidrag för en god läkemedelsanvändning. Stipendiet, i form av lönekompensation, möjliggör sex månaders forskning och ger dessutom ett bidrag till omkostnader om 200 000 kronor.

– Apoteken fyller en viktig samhällsfunktion, men tyvärr har forskningen kring apotekens bidrag och hur det bäst ska utformas gradvis minskat i Sverige. Med detta stipendium vill Apotekarsocieteten bidra till att återupprätta forskningsfältet igen, säger Lisa Bandholtz.

Sista dag att ansöka om Apotekarsocietetens stipendier denna omgång är den 31 oktober. Läs mer om de olika stipendierna och hur du söker här.