Stipendier att söka

Välkommen att söka stipendier för forskning och fort- och vidareutbildning (se vänsterspalten), för understöd se nedan.

Sista ansökningsdag 31 oktober 2020.

Apotekarsocietetens understödsstiftelse utlyser totalt ca 100 000 kronor.

Blankett ansökan understöd

Beslut om dessa stipendier kommer i slutet av december 2020.

In english 

Kontakt

Porträtt Lisa Bandholts, vetenskaplig sekreterare.

Forskarstipendier
Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 39

Övriga stipendier
Maria Mårfält

Verksamhetschef
maria.marfalt@lakemedelsakademin.se
Telefon: 08 – 723 50 44

Annika Lundvall
Projektadministratör
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 06