Stipendier att söka

Ansökningsperioden för Apotekarsocietetens stipendiestiftelser för vidareutbildning och forskning samt för understöd är nu avslutad. Besked om beviljat stipendium kommer för utbildning i början av december och för forskning andra halvan av december. Stipendier för farmacihistoria mm kan sökas fram till 15 november.

Nästa möjlighet att söka stipendier från Apotekarsocietetens stiftelse är från IFs stiftelse för farmacevtisk forskning kommer att vara från början av december och med sista ansökningsdag 31 januari 2019.

Stipendier för fört- och vidareutbildning kan sökas igen från början av februari med sista ansökningsdag 31 mars. Det kommer då att gå att söka för aktiviteter som börjar efter den 1 juni 2019.

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 42

Annika Lundvall
Projektadministratör
annika.lundvall@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 06