Tillbaka
Nyheter

Avhandling om läkemedelsupptag prisas av Apotekarsocieteten

2021-01-19

Christine Wegler vid Uppsala universitet får Apotekarsocietetens utmärkelse Rosenö-priset för sin doktorsavhandling om läkemedelsmetabolism i lever och tunntarm hos överviktiga personer. Foto: Mikael Wallerstedt.

Forskaren Christine Wegler vid Uppsala universitet belönas med Apotekarsocietetens Rosenö-priset. Hon får priset för sin avhandling om proteomikbaserad analys av läkemedelsupptag i lever och tunntarm.

Christine Wegler är forskare i gruppen för läkemedelsformulering på institutionen förfarmaci vid Uppsala universitet. I sin doktorsavhandling, som hon lade fram under förra året, har hon med hjälp av proteinanalys (proteomik) undersökt läkemedelsfördelning i levern (där en stor del av läkemedelsnedbrytningen sker) respektive tunntarmen (där en stor del av läkemedelsupptaget sker) hos personer med fetma.

För detta belönas hon nu med Rosenö-priset, som delas ut av Apotekarsocietetens sektion för farmakokinetik och läkemedelsformulering till årets bästa avhandling inom detsamma.

”Enastående forskningskommunikatör”

I motiveringen framhålls bland annat att Christine Wegler ”visat sig vara enastående inom kommunikation av vetenskap och forskning” och att hon visat att den proteomikbaserade modell hon använt i sin avhandling också kan användas i ”in vitro-in vivo-skalning av läkemedelsfarmakokinetik”.

– Det känns jättekul att få det här priset och en bekräftelse på att man gjort något vettigt som fler än vi i vår forskargrupp ser värdet i, säger Christine Wegler.

I de forskningsprojekt som ligger till grund för avhandlingen har Christine Wegler, med hjälp av lever- och tunntarmsbiopsier från personer som genomgått gastric bypass-operation, alltså studerat nivåer av proteiner som är viktiga för läkemedelsfördelning i kroppen

Tidigare resultat från mindre studier har indikerat att ett enzym som är viktigt för läkemedelsmetabolismen minskar med ökad kroppsvikt. Med det följer en risk att läkemedel inte bryts ned tillräckligt vilket skulle kunna innebära fler biverkningar för den patientgruppen.

Hittade intressanta skillnader

I sin avhandling undersökte Christine Wegler om och hur proteiner viktiga för bland annat läkemedelsmetabolismen i tunntarmen förändrades hos patienter med fetma när de gick ned i vikt. Likaså jämfördes proteinnivåerna i lever mellan överviktiga och normalviktiga personer.

– Vi kunde se en del skillnader i fram för allt tunntarmen över tid när patienterna gick ned i vikt. Det rörde sig i huvudsak om minskad inflammation, men vi kunde även se små skillnader i lipid- och fettsyrametabolismen liksom i läkemedelsmetabolismen i stort, säger Christine Wegler.

När det gäller leverproteinerna hos feta och normalviktiga personer sågs dock, till skillnad från tidigare mindre studier, ingen större skillnad.

– Det är värdefull information eftersom man då inte behöver tänka så mycket på att dosjustera läkemedel i den patientgruppen, säger Christine Wegler.

Viktig modell för in vitro-studier

En del i avhandlingen omfattar också en viktig metodutveckling. Med hjälp av att studera proteinmängderna i patientproverna byggde Christine Wegler och hennes forskarkollegor en datamodell som med hjälp av proteomik skalades upp celldata till att kunna representera fördelningen av det kolesterolsänkande läkemedlet rosuvastatin i kroppen. Med hjälp av modellen kan forskarna förutspå hur läkemedel tas omhand i kroppen, utan att behöva mäta i exempelvis biopsier.

– Modellen ger en väldigt bra korrelation med riktig kinetikdata som vi mätte direkt i patienterna.

Rosenö-priset, som fått sitt namn från den ö i Stockholms skärgård där priset lanserades i början på 2000-talet, innebär förutom äran 30 000 kronor i prispengar. Prispengarna sponsras av företagen Astrazeneca, Admescope och Pharmatheus.

Hur ska du använda prispengarna?
– Det blir nog kanske till en resa när corona-situationen har lagt sig, säger Christine Wegler.