Tillbaka
Nyheter

Apotekarsocieteten hemvist åt nätverk för forskningssjuksköterskor

2021-03-17

Forskningssjuksköterskor och annan forskningsstödjande personal är nödvändig för att kunna bedriva klinisk forskning. Ett nationellt nätverk för yrkesgruppen tar nu plats som en del av Apotekarsocietetens sektion för kliniska studier.

Forskningssjuksköterskor och annan forskningsstödjande personal är avgörande för att kunna bedriva klinisk forskning. Ett nybildat nationellt nätverk för yrkesgruppen tar nu plats som en del av Apotekarsocietetens sektion för kliniska studier.

– Att Sverige har en stark klinisk forskning är avgörande för en bra utveckling och användning av läkemedel och därför är vi mycket glada över att välkomna nätverket för forskningssköterskor till Apotekarsocieteten, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten

Saknas rollbeskrivningar

I dag saknas tydliga rollbeskrivningar och kompetensutvecklingsmodeller för forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal. Ett av syftena med det nationella nätverket är att etablera yrkesgruppen som en känd och respekterad aktör inom den kliniska prövningsprocessen.

Och att hemvisten för nätverket blev Apotekarsocietetens sektion för kliniska studier föll sig naturligt.

– Många forskningssjuksköterskor är redan medlemmar i sektionen och med tanke på att man i arbetet med kliniska studier samarbetar med många olika yrkeskategorier var Apotekarsocieteten, med så bred representation, ett naturligt val, säger Sabine Lindén, sektionsrepresentant för nätverket.

Det multidisciplinära nätverket har som ambition att inkludera forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal från de verksamheter i Sverige som bedriver klinisk forskning.

Enad röst

Sedan februari 2020 pågår till exempel ett aktivt arbete med att ta fram nationella kompetensutvecklingsdokument, som arbets- och rollbeskrivningar och en kompetensmodell för forskningssjuksköterskor. I projektgruppen för detta ingår representanter från universitetssjukhus i Sverige, Sveriges sjuksköterskeförening samt från sektionen för kliniska studier.

– Forskningssjuksköterskorna är centrala för att Sverige ska vara en framgångsrik forskningsnation. Ett nationellt nätverk under vårt tak möjliggör samverkan medlemmar emellan och en enad diskussionspart för nationella utredningar och utvecklingsprojekt, säger Karin Leire, ordförande i Apotekarsocietetens sektion för kliniska studier.

Närmast arrangerar sektionen en temadag för forskningssjuksköterskor och annan forskningsstödjande personal den 6 maj. Håll utkik i kalendariet för mer information. Här kan du läsa mer om det nationella nätverket och hur du blir medlem.