Kliniska studier

Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal

Det finns ingen riktig förändring utan drivna personer som vill tänka i nya banor. Nu har en grupp formerat sig inom sektionen för kliniska studier att generellt öka medvetenheten om och förståelsen för forskningssjuksköterskornas och forskningsstödjande personalens avgörande roll inom kliniska studier.

I enlighet med sektionens vision ska nätverket vara ett forum för forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal från olika områden för att möjliggöra informationsutbyte, samarbete kring olika problemställningar och kunskapsöverföring. Nätverket är delaktig i sektionens remiss- och opinionsarbete.

Nätverket är multidisciplinärt och har som ambition att inkludera forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal från de verksamheter i Sverige som bedriver klinisk forskning. Nätverket ska bevaka möjligheter och utmaningar för denna grupp och medverkar aktivt i kunskapsutbyte och kompetensutveckling.  Ambitionen är att etablera forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal som en känd och respekterad aktör inom den kliniska prövningsprocessen och svenskt klinisk forskning i stort.

Var med och engagera dig från början i skapandet av det nationella nätverket!

Vill du vara med i nätverket eller har du frågor kring vårt arbete kan du höra av dig till Sabine Lindén sabine.linden@akademiska.se

Pågående arbete med att ta fram nationella dokument

Sedan februari 2020 pågår ett aktivt arbete med att ta fram nationella kompetensutvecklingsdokument, så som arbets- och rollbeskrivningar och kompetensmodell för forskningssjuksköterskor. Den nationella projektgruppen består av medlemmar från universitetssjukhus i Sverige, en representant från Svensk sjuksköterskeföreningen och en representant från sektionen.

Kontakt

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
1 sep
2021
sep
01
Jubileum – Apotekarsocieteten 50 år! Online
Online
16 sep
2021
sep
16
IF:s stiftelses 50-årsjubileum, Online
Online
16 sep
2021
sep
16
IF:s stiftelses 50-årsjubileum Wallingatan 26 A
Stockholm