Kliniska studier

Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal

Det finns ingen riktig förändring utan drivna personer som vill tänka i nya banor. Nu har en grupp formerat sig inom sektionen för kliniska studier att generellt öka medvetenheten om och förståelsen för forskningssjuksköterskornas och forskningsstödjande personalens avgörande roll inom kliniska studier.

I enlighet med sektionens vision ska nätverket vara ett forum för forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal från olika områden för att möjliggöra informationsutbyte, samarbete kring olika problemställningar och kunskapsöverföring. Nätverket är delaktig i sektionens remiss- och opinionsarbete.

Nätverket är multidisciplinärt och har som ambition att inkludera forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal från de verksamheter i Sverige som bedriver klinisk forskning. Nätverket ska bevaka möjligheter och utmaningar för denna grupp och medverkar aktivt i kunskapsutbyte och kompetensutveckling.  Ambitionen är att etablera forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal som en känd och respekterad aktör inom den kliniska prövningsprocessen och svenskt klinisk forskning i stort.

Var med och engagera dig från början i skapandet av det nationella nätverket!

Vill du vara med i nätverket eller har du frågor kring vårt arbete kan du höra av dig till Sabine Lindén sabine.linden@akademiska.se

Pågående arbete med att ta fram nationella dokument

Sedan februari 2020 pågår ett aktivt arbete med att ta fram nationella kompetensutvecklingsdokument, så som arbets- och rollbeskrivningar och kompetensmodell för forskningssjuksköterskor. Den nationella projektgruppen består av medlemmar från universitetssjukhus i Sverige, en representant från Svensk sjuksköterskeföreningen och en representant från sektionen.

Första dokumentet som gruppen har tagit fram är en nationell arbetsbeskrivning för forskningssjuksköterskor som går att ladda ner HÄR.

Kontakt

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
28 okt
2021
okt
28
Årsmöte 2021 Östra kretsen
Östra kretsen
LinköpingÖstra kretsen
10 nov
2021
nov
10
After work Närke-Värmlandskretsen
Närkes-Värmlands krets
ÖrebroNärkes-Värmlands krets
11 nov
2021
nov
11
Hur påverkades vi under COVID-19
Kliniska studier
DigitaltKliniska studier