The Rosenön Award

Pris för årets bästa doktorsavhandling.

För att stimulera forskning inom områdena läkemedelsmetabolism, farmakokinetik och/eller farmakodynamik sponsrar AstraZeneca Rosenönpriset med 30 000 kr, att utdelas för årets bästa doktorsavhandling, framlagd vid svenskt universitet. Avhandlingarna bedöms av styrelsen för Apotekarsocietetens Sektion för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism. Vid bedömning avhandlingarna beaktas speciellt följande synpunkter:

  1. Nytänkande
  2. Självständighet
  3. Samarbete med andra forskargrupper
  4. Avhandlingens applicerbarhet och vetenskapliga kvalitet
  5. Förmågan att förmedla vetenskaplig information på ett
    lättförståeligt sätt
  6. Sammanfattningen (”kappan”) – informativ introduktion
    till ämnet med resultaten satta i sitt sammanhang

Dags att nominera för The Rosenön Award 2016

Alla som lagt fram avhandlingar inom de aktuella områdena under perioden 16 juni 2015 – 14 juni 2016 är kvalificerade att tävla om priset.

Ansökan med motivering, skriven av den sökande,  till varför avhandlingen skall tilldelas priset samt den kompletta avhandlingen (sammanfattning plus samtliga delarbeten, helst i pdf-format) skickas senast den 15 juni.

Motiveringen ska punktvis bemöta avhandlingen avseende nytänkande, självständighet, samarbete med andra forskargrupper och avhandlingen applicerbarhet och vetenskapliga kvalitet. Huvudhandledare och ev bihandledare ska tydligt framgå.

ApplicationFormRosenön2016 ska användas för ansökan och namnges ”NameApplicant_Motivation”

För ytterligare information kontakta:
Maria Kjellsson, Maria.Kjellsson@farmbio.uu.se, telefon 018-471 40 09 eller
Elin Karlsson Elin.Karlsson.2@gu.se, telefon 031-786 32 33.

Information in English

Tidigare pristagare

2016 Dr Elin Svensson: Pharmacometric Models to Improve Treatment of Tuberculosis
2015 Dr Åsa Johansson: Methodology for handling missing data in nonlinear mixed effects modelling
2014 Dr Jenny Pedersen: ATP-Binding-Cassette transporters in biliary efflux and drug-induced liver injury
2013 Dr Anna-Karin Hamberg: Pharmacometric models for individualisation of warfarin in adults and Children
2012 Dr Joakim Nyberg: Practical optimal experimental design in drug development and drug dreatment using nonlinear mixed effects models
2011 Dr Markus Fridén: Development of Methods for asessing unbound exposure in the brain
2010 Dr Gustav Ahlin: In vitro and in silico prediction of drug-drug interactions with transport proteins
2009 Dr Radojka Savic: Improved pharmacometric model building techniques
2008 Dr Pär Matsson: ATP-binding cassette efflux transporters and passive membrane permeability in drug absorption and disposition
2007 Dr Mats Magnusson: Pharmacodynamics of enzyme induction and its consequences for substrate elimination
2006 Dr Mia Sandberg Lundblad: Interindividual variation in drug metabolism with focus on polymorphic cytochrome P450 2C9
2005 Dr Siv Jönsson: Estimation of dosing strategies for individualisation
2004 Dr Lovisa Afzelius: Computational modelling of structures and ligands CYP2C9


Kontakt

Anna Sundin
Projektledare/projektadministratör
anna.sundin@apotekarsocieteten.se

Dokument