Scheelepriset

Scheelepriset delas ut vartannat år av Apotekarsocieteten. Syftet är att lyfta aktuell läkemedelsforskning och genom det symposium som anordnas i anslutning till prisceremonin bygga nätverk mellan Sverige och omvärlden inom det aktuella området. Scheelepriset har delats ut sedan 1961 till ära av den världsberömda kemisten och apotekaren, Carl William Scheele (1742-1786). Carl William Scheele ligger bakom upptäckten av bla flera grundämnen såsom syre, klor, Barium, Mangan samt Molybden.

Scheelepriset 2023 går till professor Peter G. Schultz

Peter G. Schultz är VD och Scripps Family Chair Professor of Chemistry vid The Scripps Research Institute i La Jolla har blivit utsedd till Scheelepristagare 2023. Två godkända läkemedel och flera i pipeline är exempel på resultat av hans arbete, som spänner över flera decennier och som har haft stor betydelse för både vetenskapen och patienter.

Tidigare pristagare

Contact

Porträtt Lisa Bandholts, vetenskaplig sekreterare.

Lisa Bandholtz
PhD, Scientific Secretary

lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se

Swedish Pharmaceutical Society
Wallingatan 26A,
S-111 81 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 723 50 00
www.apotekarsocieteten.se