Läkemedelsinformation

Styrelse

Ordförande – Kia Rönngard, Roccia AB, kia@roccia.se

Ledamot/vice ordförande – Görel Skogsmo, Eli Lilly, skogsmo_gorel@network.lilly.com
Ledamot – Elin Karlsson, elin.karlsson@slf.se
Ledamot – Ynette Gustavsson, Astra Zeneca, ynette.gustavsson@astrazeneca.com
Ledamot – Anne Carlsson, anne.carlsson@reformklubben.com
Ledamot – Sol Skärdin, skardin.sol@gmail.com
Ledamot – Ylka Rama, ylkarama@hotmail.com
Ledamot – Studentrepresentant, Elin Eliasson, elin-aliasson@live.se
Ledamot – Anne Carlsson, anne.carlsson@reformsociety.se

Adjungerad – Hanna Rickberg, Läkemedelsakademin hanna.rickberg@lakemedelsakademin.se

Valberedning Sammankallande – Ann Maliniak, ann.maliniak@gmail.com

Kontakt

Kia Rönngard, ordförande
kia@roccia.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
25 aug
2022
aug
25
Patientrekrytering i kliniska studier – hur tar vi oss framåt?
Kliniska studier
1StockholmKliniska studier
25 aug
2022
aug
25
Via zoom, Patientrekrytering i kliniska studier – hur tar vi oss framåt?
Kliniska studier
1DigitaltKliniska studier
31 aug
2022
aug
31
Via Zoom, Dopningskontroll och missbruksanalys
Läkemedelsanalys
OnlineLäkemedelsanalys