Läkemedelsinformation

Styrelse

Ordförande – Kia Rönngard, Roccia AB, kia@roccia.se

Ledamot/vice ordförande – Görel Skogsmo, Eli Lilly, skogsmo_gorel@network.lilly.com
Ledamot – Elin Karlsson, elin.karlsson@slf.se
Ledamot – Ynette Gustavsson, Astra Zeneca, ynette.gustavsson@astrazeneca.com
Ledamot – Sol Skärdin, skardin.sol@gmail.com
Ledamot – Ylka Rama, ylkarama@hotmail.com
Ledamot – Studentrepresentant, Elin Eliasson, elin-eliasson@live.se
Ledamot – Anne Carlsson, anne.carlsson@reformsociety.se

Adjungerad – Lena Mårtensson, Läkemedelsakademin lena.martensson@lakemedelsakademin.se

Valberedning Sammankallande – Ann Maliniak, ann.maliniak@gmail.com

Kontakt

Kia Rönngard, ordförande
kia@roccia.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
8 dec
2022
dec
08
Närkes-Värmlands krets inbjuder till föredrag om farmakogenetik och julbord
Närkes-Värmlands krets
Örebro kl. 18.30Närkes-Värmlands krets
8 dec
2022
dec
08
Glöggmingel!
Stockholmskretsen
StockholmStockholmskretsen
11 dec
2022
dec
11
Via zoom – Om Brunnsdrickande under tidigmodern tid i Frankrike, Tyskland och Medevi Brunn
Farmaci- och läkemedelshistoria
DigitaltFarmaci- och läkemedelshistoria