Läkemedelsinformation

Styrelse

Ordförande – Kia Rönngard, Roccia AB, kia@roccia.se

Ledamot – Görel Skogsmo, Eli Lilly, skogsmo_gorel@network.lilly.com
Ledamot – Elin Karlsson, elin.karlsson@slf.se
Ledamot – Sol Skärdin, skardin.sol@gmail.com
Ledamot – Ylka Rama, ylkarama@hotmail.com
Ledamot – Elin Eliasson, elin-eliasson@live.se
Ledamot – Anne Carlsson, anne.carlsson@reformsociety.se

Valberedning Sammankallande, ledamot – Frederik Pedersen frederik@gmail.com

Adjungerad – Lena Mårtensson, Läkemedelsakademin lena.martensson@lakemedelsakademin.se

Kontakt

Kia Rönngard, ordförande
kia@roccia.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
13 jun
2023
jun
13
VIA ZOOM Challenges in the development and manufacturing of ATMPs: A regulator’s perspective
Tillverkning och kvalitetssäkring
Digital kl. 17.00Tillverkning och kvalitetssäkring
13 jun
2023
jun
13
Challenges in the development and manufacturing of ATMPs: A regulator’s perspective
Tillverkning och kvalitetssäkring
Stockholm kl. 16.30Tillverkning och kvalitetssäkring
16 jun
2023
jun
16
Seminarium till minne av Barbro Westerholm
Stockholm