Bästa patientinformation

Utmärkelsen Bästa patientinformation är ett pris som vill lyfta fram olika stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna i syfte att främja en god läkemedelsbehandling.

Vinnare av Priset för Bästa Patientinformation 2021!

Barnläkemedelsgruppen/Centrala ePed-redaktionen

Patientinformation – hantering av orala cytostatika i hemmet

Motivering:

Patientinformation – hantering av orala cytostatika i hemmet möter ett stort och angeläget behov där det finns en brist på enkel och lättillgänglig information för patienter och anhöriga.

Handfasta och praktiska råd presenteras på ett tydligt, lättläst och pedagogiskt sätt som är enkla att följa. Informationen utnyttjar flera olika medier och kanaler som text, film och sociala medier som t ex facebook för sin information. Med små medel har de lyckat skapa en design som är snygg och enkel för viktig information samlat på ett ställe.

e-ped är en engagerande och levande informationssida som sammanfattar nyheter och aktuell kunskap,  hänvisar till rekommendationer och best practice. Positivt är också att delge information både till vård och patienter öppet och tillgängligt på samma sida.  Att dessutom bjuda in användarna till att kontakta de lokala redaktionerna genom att bidra med kontaktuppgifter är mycket värdefullt.

Stort Grattis Vinnare 2021

//Juryn

Läs mer

Kontakt

Kia Rönngard, ordförande
kia@roccia.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
21 jan
2022
jan
21
Nya vacciner mot covid-19 på väg – om vad vi har lärt och aktuell forskning.
Online
31 jan
2022
jan
31
Farmakologiska behandlingsmöjligheter vid benigna urologiska sjukdomstillstånd
Västra kretsen
OnlineVästra kretsen
1 feb
2022
feb
01
Nukleotidläkemedel – och fokus på de regulatoriska aspekterna
Läkemedelsformulering
OnlineLäkemedelsformulering