Bästa patientinformation

Utmärkelsen Bästa patientinformation är ett pris som vill lyfta fram olika stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna i syfte att främja en god läkemedelsbehandling.

Vinnare av Priset för Bästa Patientinformation 2022

Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning!

Kunskapsstöd framtagna i samarbete mellan Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, sakkunniga inom läkemedels fosterpåverkan och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Motivering:

Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning möter ett stort behov av lätt tillgänglig och strukturerad information om graviditet och amning eftersom det är ett område där man som kvinna vill känna sig trygg och få svar på om man kan ta ett läkemedel eller inte, liksom hos vårdens professioner att snabbt kunna få tillgång till faktabaserad information.

Sidorna utgör en viktig informationsplattform, där besökaren på enkelt sätt kan söka information inom ämnet, hitta referenser och fördjupningar inom området. Informationen uppdateras över tid med artiklar inom områden som tar upp aktuella ämnen. De två kunskapsstöden är både evidensbaserade och kvalitetssäkrade informationskällor som utgör en viktig motvikt till alltför mycket tyckande med råd och tips utan vetenskapligt underlag som förekommer på internet.

Att också inkludera informationen i Apotekskedjornas expertsystem EES är ett bra sätt att sprida kunskapen till farmacevterna, som i sin tur kan bidra till bättre information direkt till sina kunder. Det är även ett stort framsteg att sjukvården och apoteken nu använder samma information i sin rådgivning till gravida och ammande kvinnor.

De två tjänsterna kompletterar väl ett långvarigt kunskapsarbete inom Janusinfo, som är en etablerad nationell kunskapskälla med kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad framför allt till läkare och sjukvårdspersonal men också till patienter. 

Läs pressmeddelandet

Läs mer om priset

Kontakt

Kia Rönngard, ordförande
kia@roccia.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
11 okt
2023
okt
11
CAR-T behandling av cancerpatienter- hur fungerar testning, biobanking och behandling i praktiken?
Digitalt
16 okt
2023
okt
16
OBS! Via zoom TEMADAG – Utmaningar och erfarenheter med CTIS
Kliniska studier
Digital 13.00-18.30Kliniska studier
16 okt
2023
okt
16
TEMADAG – Utmaningar och erfarenheter med CTIS
Kliniska studier
Stockholm 13.00-18.30Kliniska studier