Läkemedelsanalys

Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte 2019 sektionen för Läkemedelsanalys

Verksamhetsberättelse Läkemedelsanalys 2019

Valberedningens förslag 2020

Verksamhetsplan 2020

Läkemedelsanalys Årsmötesprotokoll 2019

STADGEFÖRSLAG Läkemedelsanalys

Kontakt

Douglas Westerlund, ordförande
douglas.westerlund@farmkemi.uu.se

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
21 okt
2019
okt
21
Kampen mot antibiotikaresistens – vad gör regeringen?
Stockholm
21 okt
2019
okt
21
Kampen mot antibiotikaresistens – vad gör regeringen? (ONLINE)
ONLINE
22 okt
2019
okt
22
Om ögon och läkemedel
Västra kretsen
GöteborgVästra kretsen