Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism

Styrelse

Ordförande – Johanna Haglund, Admescope Sweden AB, johanna.haglund@admescope.com
Ledamot – Pawel Baranczewski, Uppsala Universitet, pawel.baranczewski@farmaci.uu.se
Ledamot – Rasmus Jansson-Löfmark, AstraZaneca R&D Mölndal, rasmus.jansson.lofmark@astrazeneca.com
Ledamot – René Bouw, rene.bouw@live.com
Ledamot – Anna Nordmark, Scandinavian Development Services , anna.nordmark@scanddev.se
Ledamot – Maria Kjellsson, Institutionen för farmaci, Uppsala Universitet,
 maria.kjellsson@farmbio.uu.se
Ledamot – Suzanne Iverson Hemberg,  suzanne.iverson.hemberg@vgregion.se
Ledamot – Jenny Aasa, Inst. för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms Universitet jennyaasa@gmail.com
Ledamot – Johan Bylund, johan.bylund@ctc-ab.se
Ledamot – Mia Lundblad, mia.lundblad@respiratorius.com.
Ledamot – Oskar Karlsson, Miljövetenskap och Analytisk kemi, Sthlm Universitet, Oskar.Karlsson@aces.su.se
Ledamot – Joanna Parkinsson, AstraZeneca, Joanna.Parkinson@astrazeneca.com

Adjungerad – Lisa Bandholtz, Vetenskaplig sekreterare Apotekarsocieteten, lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se

Valberedning

Sammankallande – Magnus Halldin, Capice ADMET Consulting AB
Ledamot – Markus Fridén

Kontakt

Johanna Haglund, ordförande
johanna.haglund@admescope.com

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
1 sep
2021
sep
01
Jubileum – Apotekarsocieteten 50 år! Wallingatan 26 A
Stockholm
1 sep
2021
sep
01
Jubileum – Apotekarsocieteten 50 år! Online
Online
16 sep
2021
sep
16
IF:s stiftelses 50-årsjubileum, Online
Online