Tillbaka
MyNewsDesk - Nyheter

Välkommet att statsministerns innovationsråd är på plats

2015-02-24

Välkommet att statsministerns innovationsråd är på plats

– Det är en god nyhet att statsminister Stefan Löfvén idag presenterar sitt innovationsråd. Nu är det viktigt att life science blir en av de frågor som prioriteras högt vilket ju tidigare har sagts, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten. Det fortsatta arbetet från Susanne Ås Sivborgs utredning kring förutsättningarna för en nationell life science strategi har ju sagts vara en del av som ska handhas av innovationsrådet.

Innovationsrådet ska vara ett rådgivande organ som utifrån ett helhetsperspektiv ska föra en dialog mellan politik, näringsliv, akademi och fackföreningsrörelse. Samverkan mellan dessa ska stärka Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft.

– Att inte sjukvårdsminister Gabriel Wikström finns med i Rådet är lite oroande. För en utveckling av life science är sjukvårdens engagemang av yttersta vikt. Vi ser fram emot rådets arbete och Apotekarsocieteten med medlemmar som arbetar inom hela läkemedelskedjan ser fram emot att bidra till det fortsatta arbetet för en bra utveckling av life science i Sverige.