Tillbaka
Nyheter

Sista chansen att söka postdoc-stipendium

2022-03-10

Den 25 mars är sista dagen att ansöka om stipendium från Göran Schills stiftelse. Som medlem har du förtur och här finns en möjlighet att få bidrag till postdoktoral utbildning under ett helt år utomlands!  Stiftelsens ändamål är att stödja, i första hand unga svenska forskare som disputerat inom läkemedelsområdet, genom bidrag till postdoktoral utbildning inom läkemedelsområdet med betoning på separationsvetenskap inom läkemedelsanalytisk och bioanalytisk kemi under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet utomlands. Stiftelsen delar ut postdoc-stipendier för helår om max 600.000 kronor. Ansökan görs till Lisa Bandholtz och ska innehålla:

  • Personligt brev
  • Planerad tidsomfattning för postdoc-perioden som stipendieansökan avser
  • CV för sökande
  • Projektbeskrivning
  • Publikationslista
  • Intyg från mottagande institution
  • Rekommendationsbrev (tidigare handledare eller motsvarande)
  • Datum för disputation
  • Budgetplan (redovisa avvikelser från ursprunglig budget)
  • Försäkran om att ej fått bidrag/stipendium från annat håll