Tillbaka
Nyheter

Professor Christel Bergström får Källrots-stipendiet

2021-06-14
Bild på Christel Bergström
Professor Christel Bergström, institutionen för farmaci vid Uppsala universitet, är 2021 års Källrots-stipendiat.

Stipendiet till Gunnar Källrots minne tilldelas 2021 Christel Bergström, professor i molekylär galenisk farmaci vid Uppsala universitet. Stipendiet delas ut av IF:s stiftelse för farmaceutisk forskning, som Apotekarsocieteten är huvudman för.

Gunnar Källrots stipendium uppgår till 30 000 kronor och delas ut vart tredje till fjärde år till någon som ”genomfört vetenskapligt arbete av högt värde” inom områdena galenisk farmaci och/eller läkemedelsformulering.

Årets stipendiat Christel Bergström är den femte i ordningen och är verksam vid den farmaceutiska fakulteten på Uppsala universitet. Där arbetar hon med orala läkemedel, som tabletter och kapslar, och hon och hennes forskarkollegor utvecklar bland annat metoder för att studera läkemedelsupptag av olika substanser.

”Våra metoder kan användas vid alla sjukdomar men just nu har vi fokus på cancer och neurologiska sjukdomar hos barn”, berättar Christel Bergström i ett filmklipp på Uppsala universitets hemsida.

I forskargruppen har man till exempel utvecklat en virtuell tarmmiljö som kan förutsäga hur läkemedel tas upp i kroppen. Metoden är mycket värdefull i arbetet med att testa och utveckla nya läkemedelssubstanser.

I sin forskning arbetar Christel Bergström också med att utveckla 3D-skrivarteknik för att studera hur läkemededel kan individanpassas i såväl storlek som dos.

”Med tekniken kan vi till exempel ta fram tabletter som är tillräckligt små för barn att användas eller för att dosjustera läkemedel för äldre”, berättar Christel Bergström vidare i filmklippet.

I stipendiekommitténs motivering framhålls just Christel Bergströms användande av innovativa tekniker för att utforma individanpassad och optimerad läkemedelsbehandling.

Utdelning av stipendiet sker tisdagen den 19 oktober 2021 på ett symposium i Apotekarsocietetens lokaler på Wallingatan. I samband med utdelningen håller också Christel Bergström en föreläsning om sin forskning. Läs mer och anmäl dig här!

Hela motiveringen:
”2021 års Gunnar Källrots Stipendium tilldelas professor Christel Bergström har ett starkt engagemang för forskning och vetenskap och som under de senaste årtiondena byggt upp en mycket produktiv forskargrupp om cirka 20 personer. Christel driver framgångsrika multidisciplinära samarbeten kring utveckling av nya tekniker för att öka den orala biotillgängligheten av biologiska substanser samt av läkemedelsubstanser som har låg löslighet. Christel använder innovativa tekniker för att utforma individualiserade läkemedel för optimerad läkemedelsbehandling. Detta sker bland annat genom att individanpassa läkemedelsformuleringen med 3D-teknik.”

Gunnar Källrot (1911-1971) var en svensk apotekare och tog sin apotekarexamen 1939 vid Uppsala universitet. Under sitt yrkesliv var han bland annat föreståndare för ACO-laboratoriet mellan 1947 och 1959. I övergången från apotekens småskaliga tillverkning av läkemedel till en mer modern och rationell läkemedelsproduktion spelade Gunnar Källrot ”en avgörande roll”. 1971 inrättade IF:s stiftelse för farmaceutisk forskning en stipendiefond till hans minne.