Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Pris för bästa kundinsats på apotek 2016 till Sanja Pudar-Crnalic och Gustav Ålander

2016-11-08

2016 års vinnare av Bästa kundsinsats på apotek är:

Bästa kundinsats inom receptexpedition tilldelas apotekare Sanja Pudar-Crnalic, Apoteket Dragonen, Kronans Apotek i Umeå för sin insats i mötet med en äldre man.” Med lång erfarenhet av läkemedelsbehandling och en bibehållen nyfikenhet för kundens hantering och utfall av läkemedelsbehandling, har Sanja visat prov på en omtanke utöver det vanliga i samband med en kombinationsbehandling där uppföljning och kontinuitet av behandlingen fallit mellan olika vårdstolar. Som sammanhållande länk har apoteket som mötesplats och Sanjas bemötande varit helt avgörande för kundens läkemedelsbehandling. Sanja har i sitt agerande på ett lysande sätt visat hur vi som apotekspersonal kan nyttja både empati och farmaceutisk kompetens för kundens bästa”

Bästa kundinsats inom egenvård tilldelas apotekare Gustav Ålander, Apoteket Röllekan, Apoteket AB i Uppsala för sin insats i mötet med en äldre man med hosta ”Med initierade och motiverade frågor om kundens besvär kunder Gustav hjälpa kunden att förstå varför vård måste sökas och vilka symtom som då måste lyftas fram. Resultatet blev en lyckad operation och dialogen på apoteket var i detta fall helt avgörande för kundens hälsa. Gustav har i sitt agerande på ett lysande sätt visar hur apotekspersonal kan nyttja både empati och kompetens för kundens bästa”.

– Det kom många fina nomineringar vilket har varit glädjande. Detta visar på den mångfald av insatser som görs för människors hälsa på apotek, säger Sara Claesson, Ordförande för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

– Vikten av att vara lyhörd för vad kunden känner och upplever och kunna omsätta detta till bra lösningar och rätt vårdnivå är dessa pristagare goda exempel på och som vi vill lyfta fram, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten.

Juryn har bestått av styrelsen för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

Priserna för bästa kundinsats på apotek instiftades 2014 av Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten. Syftet med priserna är att lyfta fram och premiera goda insatser i vardagsarbetet på apotek och med detta stimulera till att dela med sig av goda insatser på apotek och inspirera apoteksbranschen. Det är ett pris för rådgivning och engagemang i samband med en receptexpedition och ett för motsvarande inom egenvård. Tidigare pristagare här

För ytterligare information: Sara Claesson. Ordförande Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

Telefon 070-838 08 87

Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig, Apotekarsocieteten, Telefon 08 – 723 50 42