Tillbaka
Nyheter

Nominera kandidater senast 11 februari

2022-02-01

Valberedningen ber om nomineringar av kandidater till styrelse och verksamhetsrevisorer som kommer att väljas under fullmäktige. Nomineringen ska innehålla en kortfattad beskrivning av kandidaten och denne ska vara införstådd med nomineringen. Skicka till Matts Balgård senast fredag 11 februari 2022.