Tillbaka
Nyheter

Långt engagemang ledde till hedersutnämning

2024-05-21

Ett enhälligt fullmäktige har valt Gerd Lärfars och Lars-Åke Söderlund till hedersledamöter i Apotekarsocieteten.

Som hedersledamöter tillhör Lars-Åke Söderlund och Gerd Lärfars nu den skara som anses ha nedlagt ett särskilt förtjänstfullt arbete inom läkemedelsområdet eller för föreningens bästa.

─ Det är med stor glädje jag tagit emot Apotekarsocietetens fullmäktiges beslut att jag utvalts till en i grupp av initierade hedersmedlemmar i föreningen ─ jag är oerhört glad och hedrad över denna prestigefyllda utmärkelse. Apotekarsocieteten är en mycket viktig aktör inom läkemedelsfrågor och läkemedelsrelaterad utbildning i Sverige. Jag brinner för farmacins utveckling i samhälle och vård, och som hedersledamot i Apotekarsocieteten fortsätter jag nu mitt engagemang i föreningen och globalt, säger Lars-Åke Söderlund.

Lars-Åke Söderlund har tidigare varit styrelseledamot i Apotekarsocieteten. Han är apotekare och har enligt nomineringen ”kontinuerligt engagerat sig i frågor som rör farmaceutens roll i hälso- och sjukvården, och haft stor betydelse för utvecklingen av sjukvårdsfarmaci genom kunskapsspridning, processutveckling och internationellt utbyte.”

Har arbetat med läkemedelsfrågor hela sitt yrkesverksamma liv

Gerd Lärfars har mångårig erfarenhet som kliniker och har arbetat med läkemedelsfrågor under hela sitt yrkesverksamma liv. Ur nomineringstexten för Gerd Lärfars går också att läsa att: ”Genom sitt brinnande intresse för att sprida kunskap om läkemedel och läkemedelsfrågor har hon outtröttligt, sakligt men samtidigt beslutsamt utgjort en stark röst för jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling över hela landet.”

Innan hon gick i pension nyligen var Gerd Lärfars ordförande i rådet för nya terapier, en expertgrupp som ger rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel, under sju år.

─ Jag blev överraskad, väldigt glad och hedrad över utnämningen. Det känns stort att få bli hedersledamot i Apotekarsocieteten och få följa föreningens fortsatta arbete inom läkemedelsområdet. Det finns ju så många frågeställningar inom området att diskutera, frågor som är spännande och utmanande, och som jag fortfarande tycker är så engagerande, säger Gerd Lärfars.

Apotekarsocietetens hedersledamöter