Tillbaka
Nyheter

E-ped får Priset för Bästa Patientinformation 2021 på Folkhälsodalen

2021-11-09
Några av medarbetarna i Barnläkemedelsgruppen/Centrala ePed-redaktionen.
Delar av Barnläkemedelsgruppen/Centrala ePed-redaktionen. Från vänster: Frida Blomgren (barnsjuksköterska), Ranaa Akkawi El Edelbi (apotekare), Tamara Alani (apotekare), Ingehla Rydén (apotekare).

Barnläkemedelsgruppen/Centrala ePed-redaktionen får priset för Bästa Patientinformation 2021! ePed står för Erfarenhets & Evidensbaserad Databas för Barnläkemedel och genom att sprida kunskap om hantering av cytostatika i hemmet i flera kanaler utsågs de till årets vinnare. Så här reagerar de på beskedet:

‒ Priset betyder för oss att vårt arbete med att stärka patientsäkerheten även utanför sjukvården uppmärksammas och att det arbetet är viktigt att utveckla ännu mer.

Motiveringen lyderPatientinformation – hantering av orala cytostatika i hemmet möter ett stort och angeläget behov där det finns en brist på enkel och lättillgänglig information för patienter och anhöriga.

Handfasta och praktiska råd presenteras på ett tydligt, lättläst och pedagogiskt sätt som är enkla att följa. Informationen utnyttjar flera olika medier och kanaler som text, film och sociala medier som  t ex facebook för sin information. Med små medel har de lyckat skapa en design som är snygg och enkel för viktig information samlat på ett ställe.

e-ped är en engagerande och levande informationssida som sammanfattar nyheter och aktuell kunskap,  hänvisar till rekommendationer och best practice. Positivt är också att delge information både till vård och patienter öppet och tillgängligt på samma sida.  Att dessutom bjuda in användarna till att kontakta de lokala redaktionerna genom att bidra med kontaktuppgifter är mycket värdefullt.”

Priset Bästa Patientinformation belönar olika typer av patientstöd för läkemedelsbehandlingar och delas ut av Sektionen för läkemedelsinformation. Prisutdelningen sker den 6 december kl 15.40 på Folkhälsodalen, i Stockholm och online.

På bilden syns några av pristagarna och saknas gör Synnöve Lindemalm (läkare/klinisk farmakolog, chef för gruppen), Lotta Höglund (läkare), Per Nydert (apotekare), Åsa Andersson (apotekare) och Ellen Norrhäll (apotekare).