Tillbaka
Nyheter

Dags för motioner till Fullmäktige

2022-01-12

Fram till och med den 1 februari har du som är medlem i Apotekarsocieteten möjlighet att lägga in motioner till Fullmäktige som pågår 13-14 maj 2022. Som enskild medlem skriver du under motionen med ditt namn. En sektion eller krets kan också skicka in motioner, vilka då ska signeras av styrelseordföranden och ytterligare en styrelsemedlem.

Motionen skickar du till Maria Mårfält

Mer om fullmäktige hittar du här