Tillbaka
MyNewsDesk - Nyheter

Bra att vi är fler som samarbetar kring att få en nationell life science-strategi

2014-10-23

Idag
presenteras ?Agenda för hälsa och välstånd?, ett projekt som drivs av Forska!Sverige
tillsammans med Apotekarsocieteten och 24 andra nyckelaktörer inom life
science.

– Tillsammans med de andra aktörerna i styrgruppen
blir det en stark signal om samsyn kring hur en nationell life science-strategi
kan genomföras. Från Apotekarsocietetens sida har vi inom styrgruppens arbete
framför allt lyft fram konkreta förslag kring hur vi kan stärka klinisk
forskning i Sverige som vi ser som en nyckelfaktor för att Sverige ska ha en
stark position i ett globalt perspektiv, säger VD Karin Meyer.

För ytterligare information:
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08?- 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 42