Tillbaka
Nyheter

Avhandling ger ny kunskap om läkemedelsupptag – prisas av Apotekarsocieteten

2021-03-01

Forskaren David Dahlgren vid Uppsala universitet har tilldelats Apotekarsocietetens utmärkelse Gabi-priset för sin avhandling inom området läkemedelsformulering.

Forskare David Dahlgren vid Uppsala universitet belönas med Apotekarsocietetens Gabi pris. Han får priset för sin avhandling om läkemedelsabsorption i tarmen, som han lagt fram vid institutionen för farmaci vid Uppsala universitet.

David Dahlgren är forskare i gruppen för translationell läkemedelsutveckling på institutionen för farmaceutisk biovetenskap, vid Uppsala universitet. I sin doktorsavhandling har han påvisat hur en mängd prekliniska djur- och vävnadsmodeller används inom forskning och läkemedelsutveckling för att förutsäga tarm-absorptionen av läkemedel i människa.

Framför allt har resultaten varit betydelsefulla för hur man på effektivast sätt utvärderar in vivo-effekten av tarmpermeabilitets-förbättrare, vilka är viktiga komponenter i flera orala beredningsformer med farmaceutiska peptider.

Bringar klarhet

Utöver detta har den sammantagna avhandlingen bringat klarhet i frågan rörande vilka prekliniska djurmodeller som är bäst på att förutsäga hur läkemedelsabsorptionen skiljer sig åt mellan olika tarmsegment i människa. Detta är mycket viktig kunskap vid framställandet av nya beredningsformer med lång frisättningstid, vilket förutsätter att läkemedlet absorberas på att tillfredställande sätt i hela tarmkanalen.

För detta belönas nu David Dahlgren med Gabipriset, som består av 15 000 kronor och delas ut av Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsformulering, till bästa avhandling inom området.

”Enastående förmåga att förmedla vetenskap”

I motiveringen framhålls bland annat att David Dahlgren har visat på både bredd och djup inom området läkemedelsabsorption. Avhandlingen inkluderar både prekliniska och kliniska studier och forskningsarbetet har inneburit både nationella och internationella samarbeten. ”Sammanfattningen är mycket välskriven och visar på en stor förmåga att förmedla vetenskap och forskning”, står att läsa i motiveringen.

Vad tänker du om att få det här priset?
– Det är en stor ära och mycket kul att få uppskattning för all forskning och arbete som lagts ner av mig och mina kollegor under min doktorandtid, säger David Dahlgren.

Hur ska du använda prispengarna?
– Drömmen vore att kunna ta med familjen ner på en post-Corona-resa till medelhavet i höst. Och så behöver jag även ett par nya orienteringsskor.

Här kan du ta del av David Dahlgrens avhandling Biopharmaceutical aspects of intestinal drug absorption – Regional permeability and absorption – modifying excipients