Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson tar plats i EUFEPS Executive committée

2016-12-15

Under EUFEPS Council i Leiden den 8 december invaldes Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson som ledamot i EUFEPS Executive Committée med ansvar för Industrial relation och Membership Development och Network on Bioavailability and Biopharmaceutics.

European Federation for Pharmaceutical Sciences (EUFEPS) är den enda pan-europeiska organisationen som företräder forskare inom industri, akademi, myndighet och andra institutioner som arbetar med läkemedelsforskning , utveckling, reglering och beslutsfattandet inom Europa. Organisationen grundades 1991 och har för närvarande18 medlemsorganisationer i 18 länder. Apotekarsocieteten har varit en av dessa sedan EUFEPS bildades. Utöver detta finns även möjlighet till individuellt medlemskap.

För ytterligare information kontakta

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se, telefon 08- 723 50 61