Laddar Evenemang
Virtual Evenemang Virtual Evenemang

Aktuellt ämne ADHD: ADHD-läkemedel och hur de fungerar

Övre Norrlands krets bjuder in till en föreläsning med Carolina Brünner om hur ADHD påverkar människors liv och hur ADHD-läkemedel påverkar kroppen. Föreläsningen är öppen för alla och riktar sig särskilt till farmaceuter, med fokus på vanliga frågor som uppstår vid möten med patienter och deras familjer på apotek. 

Alla får ibland svårt att fokusera eller kontrollera impulser från hjärnan,
med ADHD är problemen konstanta, men ADHD har inte med intelligens
att göra och det innebär inte att du är sjuk. ADHD innebär att du fungerar
på ett annorlunda sätt än vad som oftast förväntas i samhället. Det kan
också innebära att man har svårt att sitta stilla och att hejda impulser.
Det varierar hur stora problem olika personer med ADHD har. ADHD kan
påverka hur du kan koncentrera dig och hur du kan hejda impulser. Det
kan också påverka hur aktiv eller intensiv du är som person.

ADHD gör att man har svårt för sådant som man gör varje dag, det som
är ens vardag. ADHD börjar när man är barn. Svårigheterna kan vara kvar
i många år, ofta hela livet. I vissa situationer och miljöer kan
svårigheterna märkas mer. Det är viktigt för ADHD-patienter att få stöd
och hjälp, annars kan svårigheterna lätt leda till låg självkänsla. Man kan
också må psykiskt dåligt, till exempel få ångest, depression eller ett
beroende.

Carolina Brünner, PhD Medical Advisor Neuroscience,
Takeda Pharma AB, kommer att prata om hur ADHD påverkar
människors liv och hur ADHD-läkemedel påverkar kroppen. Den föreslagna
föreläsningen vänder sig till alla. Föreläsningen innehåller information
som kan vara användbar för farmaceuter i deras yrkesverksamhet och
samlar vanliga frågor som uppstår när man träffar en patient eller familj
på ett apotek. Informationen som tillhandahålls kommer patienten till gagn
genom tydligare information, tryggare kommunikation och säker
läkemedelsanvändning.

Tid & Plats

Onsdagen den 4 september
Kl. 17:30
Digitalt via Zoom

Sista anmälningsdag den 3 september