Dags för motioner till Fullmäktige

Fram till och med den 1 februari har du som är medlem i Apotekarsocieteten möjlighet att lägga in motioner till Fullmäktige som pågår 13-14 maj 2022. Som enskild medlem skriver du under motionen med ditt namn. En sektion eller krets kan också skicka in motioner, vilka då ska signeras av styrelseordföranden och ytterligare en styrelsemedlem.

Motionen skickar du till Maria Mårfält

Mer om fullmäktige hittar du här

Nytt nummer av Prövningen

Nu har Prövningen nr 3 2021 kommit. Medlemstidningen ges ut av Sektionen för kliniska studier och du hittar det senaste numret här 

Jenny fick pris för upptäckt av förgiftningsrisk

Jenny Larsson fick priset för Bästa kundinsats på apotek 2021.

Idag på Apoteksdagen delades priset för bästa kundinsats på apotek ut till Jenny Larsson. Pristagaren, som var en av få som var närvarande fysiskt under dagen, fick ta emot diplom och blommor av sektionen för öppenvårdsfarmacis ordförande Carin Svensson.

Motiveringen lyder: Priset för bästa kundinsats 2021 går till receptarien Jenny Larsson på Apotek Hjärtat ICA Maxi, Hälla i Västerås, som i sitt kundmöte visade på stor farmaceutisk kompetens och omsorg för kunden hon hade framför sig. Jenny agerade professionellt och uppmärksammade genom kunddialogen en potentiell paracetamolförgiftning. Kunden hade nämligen upplevt stora smärtor under ett par dagar, vilket hade resulterat i en felaktig läkemedelsanvändning. Situationen hanterades på ett tryggt sätt av henne. Jenny gick också steget längre i sin yrkesroll. Hon valde att inte bara förklara för kunden om situationens allvar, och därmed lägga tillbaka ansvaret i kundens händer, utan Jenny bestämde sig för att involvera Giftinformationscentralen via telefon. Detta bidrog till att förstärka hennes budskap om att kunden måste söka sjukvård akut vilket också skedde. Jennys agerande belyser också vikten av samarbete mellan farmaceuter och andra myndigheter för att säkerställa god läkemedelsanvändning.

Utmärkelsen Bästa kundinsats medför också en prissumma på 15000 kronor.

Lyckad 60-årsjubilerande Scheeleprisutdelning

Craig Crews, 2021 års Scheelepristagare från priset av Sveriges forskningsminister

Professor Craig Crews får 2021 års Scheelepris av Matilda Ernkrans, forskningsminister. Märit Johansson, Apotekarsocietetens ordförande, bistår.

Den 11 november var det dags för pristagaren professor Craig Crews att ta emot sin utmärkelse i Stockholm. På plats för att dela ut priset som delats ut sedan 1961 var Sveriges minister för forskning och högre utbildning Matilda Ernkrans.

Symposiet som föregick prisutdelningen ägnades åt forskning om riktad proteinnedbrytning, det område som Craig Crews belönades för sitt arbete inom. Förutom pristagaren själv bidrog flera forskare från olika länder. Många av dem hade samarbetat med Crews tidigare och eftersom inresereglerna tillät det kunde de flesta talarna komma till Stockholm.  Med en mycket stark talaruppställning inom forskningsfältet blev symposiet en framgång publikmässigt. Symposiet livestreamades och ett 70-tal personer var på plats fysiskt. Åhörarna fick bland annat veta att den teknik som Craig Crews har utvecklat, Protac, har lett till flera potentiella läkemedel i olika testfaser. Du lär få höra mer om Protacs, Proteolysis targeting chimeras, även om du inte kunde delta vid årets Scheelesymposium.

Craig Crews är professor vid vid institutionerna för kemi respektive farmakologi vid Yale. Läs motiveringen och mer om årets pris här.

Några av medarbetarna i Barnläkemedelsgruppen/Centrala ePed-redaktionen.

E-ped får Priset för Bästa Patientinformation 2021 på Folkhälsodalen

Några av medarbetarna i Barnläkemedelsgruppen/Centrala ePed-redaktionen.

Delar av Barnläkemedelsgruppen/Centrala ePed-redaktionen. Från vänster: Frida Blomgren (barnsjuksköterska), Ranaa Akkawi El Edelbi (apotekare), Tamara Alani (apotekare), Ingehla Rydén (apotekare).

Barnläkemedelsgruppen/Centrala ePed-redaktionen får priset för Bästa Patientinformation 2021! ePed står för Erfarenhets & Evidensbaserad Databas för Barnläkemedel och genom att sprida kunskap om hantering av cytostatika i hemmet i flera kanaler utsågs de till årets vinnare. Så här reagerar de på beskedet:

‒ Priset betyder för oss att vårt arbete med att stärka patientsäkerheten även utanför sjukvården uppmärksammas och att det arbetet är viktigt att utveckla ännu mer.

Motiveringen lyderPatientinformation – hantering av orala cytostatika i hemmet möter ett stort och angeläget behov där det finns en brist på enkel och lättillgänglig information för patienter och anhöriga.

Handfasta och praktiska råd presenteras på ett tydligt, lättläst och pedagogiskt sätt som är enkla att följa. Informationen utnyttjar flera olika medier och kanaler som text, film och sociala medier som  t ex facebook för sin information. Med små medel har de lyckat skapa en design som är snygg och enkel för viktig information samlat på ett ställe.

e-ped är en engagerande och levande informationssida som sammanfattar nyheter och aktuell kunskap,  hänvisar till rekommendationer och best practice. Positivt är också att delge information både till vård och patienter öppet och tillgängligt på samma sida.  Att dessutom bjuda in användarna till att kontakta de lokala redaktionerna genom att bidra med kontaktuppgifter är mycket värdefullt.”

Priset Bästa Patientinformation belönar olika typer av patientstöd för läkemedelsbehandlingar och delas ut av Sektionen för läkemedelsinformation. Prisutdelningen sker den 6 december kl 15.40 på Folkhälsodalen, i Stockholm och online.

På bilden syns några av pristagarna och saknas gör Synnöve Lindemalm (läkare/klinisk farmakolog, chef för gruppen), Lotta Höglund (läkare), Per Nydert (apotekare), Åsa Andersson (apotekare) och Ellen Norrhäll (apotekare).

Hon prisas för sina insatser inom samhällsfarmacin

Rune Lönngren-priset år 2021 tilldelas Margareta Hammarlund-Udenaes. Foto: Engstream.

Margareta Hammarlund-Udenaes tilldelas Apotekarsocietetens utmärkelse Rune Lönngren-priset för sina betydelsefulla insatser inom samhällsfarmaci och klinisk farmaci.

Margareta Hammarlund-Udenaes är professor emerita i farmakokinetik vid Uppsala universitet, där hon gjort stort avtryck inte minst på den farmaceutiska fakulteten. Där har hon, bland mycket annat, drivit på ett ökat inslag av studier om läkemedelsanvändning i utbildningen och haft stor betydelse för tillkomsten av både ämnet farmakoterapi och magisterprogrammet i klinisk farmaci.

För sitt mångåriga engagemang och bidrag för ett ökat fokus på bättre läkemedelsanvändning och utvecklandet av ämnet farmakoterapi, belönas hon med 2021 års Rune Lönngren-pris från Apotekarsocieteten.

‒ Många förändringar och utveckling kommer från en inre drivkraft av vad som är viktigt. Jag var intresserad av ”bedside pharmacy” redan innan jag började apotekarprogrammet 1973 och fick möjlighet att förverkliga delar av det tillsammans med andra under min tid på fakulteten. Det känns stort! Att dessutom bli hedrad genom Rune Lönngrenpriset är rosen på prinsesstårtan! tycker Margareta Hammarlund-Udenaes.

Priset, vars upphovsman Rune Lönngren var en välkänd apoteks-profil fram till sin bortgång 2010, består av en prissumma 25 000 kronor. Priset kommer att delas ut på Apoteksdagen den 24 november, då också Margareta Hammarlund-Udenaes kommer att hålla en föreläsning på temat ”Läkemedel i samhället”.

Festligt firande när föreningen fyllde femtio!

I ett jubileumssmyckat bibliotek gick Apotekarsocietetens 50 års-firande av stapeln den 1 september. Dagen, eller snarare eftermiddagen, inleddes med ett välkomsttal av föreningens ordförande Märit Johansson innan det blandade programmet tog vid. Jubileumsdagen direktsändes för deltagande online medan de medverkande i programmet befann sig på plats på Wallingatan.

Efter välkomsthälsningen intervjuade Läkemedelsvärldens nyblivna chefredaktör, Helene Wallskär, en av föreningens mest erfarna medlemmar, Leif H. Eklund, som också var vd för Apotekarsocieteten 1971 då staten tog över apoteken och Apotekarsocieteten som ideell förening bildades. Dagen bjöd också på intressanta nedslag i några av de vetenskapliga sektionernas verksamheter, liksom i utvecklingen i Läkemedelsakademin samt Läkemedelsvärlden.

Många lyssnade säkert spänt när föreningens nya vd, Robert Kronqvist intervjuades om sina första intryck av verksamheten och hur han vill utveckla den framåt.

Ett litet firande i firandet blev det när Apotekarsocietetens senaste hedersledamöter, Anne Hiselius och Björn Lindeke, uppmärksammades med blommor, diplom och ett livslångt medlemskap i föreningen.

Intressanta nyheter förmedlades också när Richard Bergström, apotekare och för många känd som Sveriges vaccinsamordnare, Eva Sjökvist Saers, också apotekare och bland annat tidigare ordförande för Apotekarsocieteten samt Caroline Ingre, ALS-forskare och specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, delade med sig av sina tankar och exempel från sina verkligheter. I ett efterföljande samtal, där också Apotekarsocietetens vd Robert Kronqvist deltog, diskuterades Sveriges roll som läkemedelsnation de kommande 50 åren och Apotekarsocietetens roll däri.

Läs ett längre referat från jubileumsdagen i Läkemedelsvärlden.

Välkommen till en fartfylld höst med Apotekarsocieteten!

Vi hoppas du har haft en fin sommar och precis som vi ser fram emot en spännande och intressant höst. Redan nu finns det flera föreläsningar och arrangemang i kalendariet att anmäla sig till.

Bland annat fyller Apotekarsocieteten 50 år som ideell förening i år och det ska vi fira ordentligt.
Jubileumsdagen den 1 september bjuder på ett smörgårdsbord av föreningens verksamhet och kommer att livesändas. Läs mer och anmäl dig här.

IF:s stiftelse för farmaceutisk forskning fyller också 50 år! Välkommen att fira jubileet den 15 september och ta del av ett intressant program om utvecklingen av svensk life science och framåtspaning om svensk farmaceutisk forskning. Läs mer och anmäl dig här.

Scheelesymposiet den 11 november lockar i år några av världens främsta forskare inom området riktad proteinnedbrytning. En av pionjärerna inom området, professor Craig Crews vid Yale University, tilldelas i år Apotekarsocietetens stora vetenskapliga pris Scheelepriset. Läs mer och anmäl dig här.

Missa heller inte att stipendieutlysningen öppnar den 17 augusti!
I år finns cirka 7 miljoner att ansöka om för bland annat fort- och vidareutbildning, forskning och stöd till behövande. Läs mer här.

Kalendariet fylls hela tiden på så håll dig uppdaterad här.

Vi ses i höst!

Professor Christel Bergström får Källrots-stipendiet

Bild på Christel Bergström

Professor Christel Bergström, institutionen för farmaci vid Uppsala universitet, är 2021 års Källrots-stipendiat.

Stipendiet till Gunnar Källrots minne tilldelas 2021 Christel Bergström, professor i molekylär galenisk farmaci vid Uppsala universitet. Stipendiet delas ut av IF:s stiftelse för farmaceutisk forskning, som Apotekarsocieteten är huvudman för.

Gunnar Källrots stipendium uppgår till 30 000 kronor och delas ut vart tredje till fjärde år till någon som ”genomfört vetenskapligt arbete av högt värde” inom områdena galenisk farmaci och/eller läkemedelsformulering.

Årets stipendiat Christel Bergström är den femte i ordningen och är verksam vid den farmaceutiska fakulteten på Uppsala universitet. Där arbetar hon med orala läkemedel, som tabletter och kapslar, och hon och hennes forskarkollegor utvecklar bland annat metoder för att studera läkemedelsupptag av olika substanser.

”Våra metoder kan användas vid alla sjukdomar men just nu har vi fokus på cancer och neurologiska sjukdomar hos barn”, berättar Christel Bergström i ett filmklipp på Uppsala universitets hemsida.

I forskargruppen har man till exempel utvecklat en virtuell tarmmiljö som kan förutsäga hur läkemedel tas upp i kroppen. Metoden är mycket värdefull i arbetet med att testa och utveckla nya läkemedelssubstanser.

I sin forskning arbetar Christel Bergström också med att utveckla 3D-skrivarteknik för att studera hur läkemededel kan individanpassas i såväl storlek som dos.

”Med tekniken kan vi till exempel ta fram tabletter som är tillräckligt små för barn att användas eller för att dosjustera läkemedel för äldre”, berättar Christel Bergström vidare i filmklippet.

I stipendiekommitténs motivering framhålls just Christel Bergströms användande av innovativa tekniker för att utforma individanpassad och optimerad läkemedelsbehandling.

Utdelning av stipendiet sker tisdagen den 19 oktober 2021 på ett symposium i Apotekarsocietetens lokaler på Wallingatan. I samband med utdelningen håller också Christel Bergström en föreläsning om sin forskning. Läs mer och anmäl dig här!

Hela motiveringen:
”2021 års Gunnar Källrots Stipendium tilldelas professor Christel Bergström har ett starkt engagemang för forskning och vetenskap och som under de senaste årtiondena byggt upp en mycket produktiv forskargrupp om cirka 20 personer. Christel driver framgångsrika multidisciplinära samarbeten kring utveckling av nya tekniker för att öka den orala biotillgängligheten av biologiska substanser samt av läkemedelsubstanser som har låg löslighet. Christel använder innovativa tekniker för att utforma individualiserade läkemedel för optimerad läkemedelsbehandling. Detta sker bland annat genom att individanpassa läkemedelsformuleringen med 3D-teknik.”

Gunnar Källrot (1911-1971) var en svensk apotekare och tog sin apotekarexamen 1939 vid Uppsala universitet. Under sitt yrkesliv var han bland annat föreståndare för ACO-laboratoriet mellan 1947 och 1959. I övergången från apotekens småskaliga tillverkning av läkemedel till en mer modern och rationell läkemedelsproduktion spelade Gunnar Källrot ”en avgörande roll”. 1971 inrättade IF:s stiftelse för farmaceutisk forskning en stipendiefond till hans minne.