Porträtt Shvan Mayi

Shvan Mayi stod för bästa kundinsatsen

Porträtt Shvan MayiShvan Mayi, farmaceut på Apoteket Kronan i Uppsala, fick utmärkelsen ”Bästa kundinsats på apotek” 2022. Han fick ta emot priset, en summa på 15 000 kr, under Apoteksdagen.

Sektionen för Öppenvårdsfarmaci delar ut priset ”Bästa kundinsats på apotek” för att uppmärksamma och belöna kundinsatser på öppenvårdsapotek där pristagarens farmaceutiska kompetens resulterat i en bättre läkemedelsanvändning och stor patientnytta. I Shvan Mayis fall handlade det om att ha förhindrat potentiellt farlig dubbelmedicinering, då en kund hade flera liknande preparat förskrivna av olika läkare.

Shvan Mayi, som arbetar på Apoteket ABs Apoteket Kronan i Uppsala, kan se fram emot en prissumma på 15000 kronor. Sitt diplom fick han ta emot på Apoteksdagen, en dag för farmaceuter på apotek som anordnas av Apotekarsocieteten i samarbete med Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening.

Många farmaceuter gör förstås insatser dagligen för patientnyttan men för att vara aktuell för ”Bästa kundinsats på apotek” ska pristagaren ha gjort en insats som tydliggör värdet av farmaceutisk kompetens  och visat på förmågan att tänka ”ett steg längre”, för att lösa en problem där resultatet har blivit bättre läkemedelsanvändning.

 

Hela motiveringen för priset Årets kundinsats 2022:

I en tid där trenden för felexpeditioner orsakade av bristande kunddialog och helhetsbedömning ökar, har Shvan visat prov på stor farmaceutisk kompetens och omsorg om kunden, trots kommunikationssvårigheter, pga hörselnedsättning. Shvan noterade att kunden hade 3 blodförtunnande läkemedel förskrivna, Trombyl samt Eliquis av 2 olika styrkor förskrivna av läkare på 2 olika vårdcentraler. Därutöver många hjärt-kärlläkemedel.

Kunden hade mycket låg kännedom om sina mediciner och hade hitintills  medicinerat med  Trombyl och Eliquis 5 mg. Shvan började ställa frågor och fick svaret att kunden använde alla förskrivna läkemedel, vilket såklart föranledde försök till läkarkontakt. Båda involverade förskrivare var oanträffbara vid tidpunkten. Shvan gav dock inte upp, utan fortsatte att ringa och fick tag på en sekreterare, som kunde kontakta förskrivarna.

Det visade sig efter förskrivarkontakt att såväl Trombyl som Eliquis 5 mg var utsatta, och kunden skulle bara ha Eliquis 2,5 mg. Denna information hade kunden ej uppfattat eller blivit informerad om. Shvan gav inte upp här utan ordnade via sekreteraren en bokad tid för kunden  hos läkaren som förskrivit den lägre dosen, för att reda ut missförstånd.

Shvan gav även förslag till sjukvården att denna patient skulle ha nytta av dosdispensering för att undvika framtida läkemedelsmisslyckanden. Shvan har här lyckats upptäcka potentiellt livshotande tillstånd med blödningar hos en patient vars kunskap om läkemedel är obefintlig. Ett tydligt exempel på att farmaceuter kan göra skillnad för att förbättra livskvalitet och i ett längre perspektiv minska samhällskostnader.

 

Märit Johanssons ordförandeporträtt är klart

Samlingen med porträtt på tidigare ordförande i Apotekarsocieteten har utökats. Tidigare i veckan avtäcktes Märit Johanssons porträtt, målat av Jon Holm.

Avtäckningen skedde i samband med ett seminarium om Läkemedel och miljö och med konstnären på plats. Märit Johansson var ordförande för Apotekarsocieteten 2016-2022 och var då den andra kvinnan på posten, efter Eva Sjökvist Saers som hon efterträdde.

Precis som för flera tidigare ordförande rymmer tavlan även några symboler som för tankarna till aktuella och viktiga områden under perioden. För den som tittar riktigt noga avtecknar sig en diskret dna-spiral i bakgrunden av Märits Johanssons porträtt. Inom kort kommer porträttet finnas att beskåda i rummet Sprinchorn på Wallingatan 26 A.

Nu finns ett nytt nummer av Prövningen

I Prövningen kan du den här gången läsa om HiKS – Lifs nationella databas för företagsinitierade prövningar. Dessutom hittar du som vanligt nyheter från myndigheter och tips om temadagar och konferenser för dig som är intresserad av kliniska stuider. Aktuellt nummer kan du läsa utan inloggning, för att se tidigare nummer behöver du vara inloggad som medlem. Läs septembernumret av Prövningen här 

Prövningen – senaste numret hittar du här

Medlemstidningen Prövningen kommer ut med 3-4 nummer per år. Det senaste numret är tillgängligt för alla och finns här.  Är du medlem, logga in för att ta del av tidigare nummer.

Sista chansen att söka postdoc-stipendium

Den 25 mars är sista dagen att ansöka om stipendium från Göran Schills stiftelse. Som medlem har du förtur och här finns en möjlighet att få bidrag till postdoktoral utbildning under ett helt år utomlands!  Stiftelsens ändamål är att stödja, i första hand unga svenska forskare som disputerat inom läkemedelsområdet, genom bidrag till postdoktoral utbildning inom läkemedelsområdet med betoning på separationsvetenskap inom läkemedelsanalytisk och bioanalytisk kemi under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet utomlands. Stiftelsen delar ut postdoc-stipendier för helår om max 600.000 kronor. Ansökan görs till Lisa Bandholtz och ska innehålla:

  • Personligt brev
  • Planerad tidsomfattning för postdoc-perioden som stipendieansökan avser
  • CV för sökande
  • Projektbeskrivning
  • Publikationslista
  • Intyg från mottagande institution
  • Rekommendationsbrev (tidigare handledare eller motsvarande)
  • Datum för disputation
  • Budgetplan (redovisa avvikelser från ursprunglig budget)
  • Försäkran om att ej fått bidrag/stipendium från annat håll

Apotekarsocieteten söker verksamhetschef

Vill du vara med och göra Sverige kunnigare inom läkemedel? Som verksamhetschef på Apotekarsocieteten blir du en nyckelspelare i att utveckla en anrik organisation att bli än mer attraktiv för alla som jobbar med utveckling och användning av läkemedel.

Se annons och ansök