marchforscience-badge-rund-C

March for Science 22 april – en manifestation för vetenskapen vi deltar i Stockholm och Uppsala

Lördagen den 22 april 2017 är det dags för  March for Science som kommer äga rum i mer än 500 städer runt om i världen. Initiativet kommer från USA där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället.

I Sverige är det ett 60-tal organisationer som stödjer initiativet varav Apotekarsocieteten är en. Manifestationer kommer att ske i Stockholm, Göteborg, Umeå och Uppsala. Apotekarsocieteten kommer att synas i Stockholm och Uppsala men om du bort i Göteborg eller Umeå så delta gärna där.

”Vi stödjer March for Science eftersom vetenskaplig forskning är en grundförutsättning för en bra utveckling och användning av nya och befintliga läkemedel”, säger Karin Meyer Apotekarsocietetens VD.

På lördag finns vi i Stockholm och Uppsala enligt följande:

  • I Stockholm kommer Lisa Bandholtz och Birgitta Karpesjö från kansliet att möta upp de som vill 11:30 och avmarsch kl. 12:00 från Mariatorget via Sankt Paulsgatan – Götgatan – Hökens gata – Östgötagatan – Folkungagatan – Götgatan till Medborgarplatsen. Manifestationen avslutas med tal av företrädare för vetenskapen och andra samhällssektorer, liksom artister och opinionsbildare på scen kl. 13:00-15:00.
  • I Uppsala kommer Karin Meyer att möta upp de som vill 10.30 vid Stora torget 4 för de som vill närvara där istället

Läs mer och anmäl ditt deltagande på resp orts Facebook event Marck for Science och resp ort

 

 

 

Eva_porträtt_2liten

Eva Sjökvist Saers porträtterad

I samband med ett seminarium kring ledarskap i Life science på torsdagskvällen avtäcktes porträtt av Apotekarsocietetens tidigare ordförande Eva Sjökvist Saers. Apotekarsocieteten har porträtt (original från 1906) på alla tidigare ordföranden. Gårdagens avtäckning var historisk då Eva är den första kvinnliga ordföranden i Apotekarsocieteten. Hon var föreningens ordförande under åren 2008 – 2016.

Under seminariet beskrevs även den utveckling som skett inom Life science/läkemedelsområdet under de åren Eva var ordförande. Läkemedelsindustrin har genomgått stora förändringar inte minst AstraZeneceas omstruktureringar med nedläggningen av forskningen i Lund och Södertälje och omregleringen av apoteksmarknaden.

Portratt2_EMA2017

Snabb process gynnar Sverige i kampen om EMA till Sverige

Vid tisdagens frukostmöte hos Apotekarsocieteten var ambassadör Christer Asp med att lyfta vikten av att beslutsprocessen om EMA:s nya värdland inte drar ut på tiden. Förutom Christer Asp deltog Maria Lönn, processledare för regionala och lokala insatser, Länsstyrelsen Stockholms län.

Läs mer på Läkemedelsvärlden.se

Apotekarsocietetens VD Karin Meyer om EMA till Sverige

Om EMA-sekretariatet:

EMA-sekretariatet leds av ambassadör Christer Asp och har som uppgift att arbeta för en omlokalisering av EMA från London till Stockholm-Uppsalaregionen med en tänkt placering i Hagastaden. Sekretariatet bedriver ett intensivt arbete med att lyfta fram alla de fördelar som en flytt av EMA till Sverige skulle innebära, inte minst för EMAs verksamhet och för den europeiska patientsäkerheten. Det är avgörande att flytten kan ske sömlöst för en så minimal negativ påverkan på verksamheten som möjligt. Där står Sverige väl rustade, inte minst i och med det arbete Läkemedelsverket utför åt EMA redan idag.  

För mer information, besök www.government.se/ema och sprid också gärna länken vidare! EMA-sekretariatet nås via e-post: socialdepartementet.registrator@gov.se

 

marchforscience-badge-rund-C

March for Science 22 april – en manifestation för vetenskapen

Lördagen den 22 april 2017 planeras March for Science äga rum i mer än 400 städer runt om i världen. Initiativet kommer från USA där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället.

Så kommer även att ske i Stockholm och Göteborg. Mer information kommer och läs mer på March for Science

”Vi stödjer March for Science eftersom vetenskaplig forskning är en grundförutsättning för en bra utveckling och användning av nya och befintliga läkemedel”, säger Karin Meyer Apotekarsocietetens VD.

Ripe apple with leaf

Stipendier för vidareutbildning, doktorander och sommarforskning

Nu är det hög tid att söka stipendier från vårens utlysning som har sista ansökningsdag 31 mars. Det gäller stipendier för fort- och vidareutbildning samt forskning inkl för post doc vistelser utomlands. Utöver ett stort post doc stipendium om 300 000 kronor även två mindre ämnesspecifika inom läkemdelskemi resp analytisk kemi som kan sökas separat eller som komplement till andra stipendier. Läs mer

För studenter på grundnivå har vi stipendier för sommarforskning, sista ansökningsdag 15 april. Läs mer

Jordglob och händer

I Hans Roslings anda ”Hur står det till med hälsan i världen”

I Hans Roslings anda bjuder Apotekarsocietetens Stockholmskrets den 29 mars in till en föreläsning på temat global hälsa.

Den 29 mars får vi besök av Helena Nordenstedt, läkare och forskarassistent på KI som även föreläser för stiftelsen Gapminder – en stiftelse startad av Hans, Ola och Anna Rosling. Helena kommer att föreläsa om den globala hälsan idag, vägen hit och vägen framöver. Aktiviteten sker tillsammans med Farmaceuter utan Gränser och i samarbete med Naturvetarna och Ingenjörer utan Gränser. För mer info och anmälan, läs här

Apotekarsocieteten – mötesplats för alla inom läkemedelsområdet, oavsett arbetsplats och utbildning och finns över hela Sveroge-

Håll under våren utkik efter liknande aktiviteter i vårt kalendarium och på sociala medier!

 

LmV-news-ikon-180x180

Platser kvar! Läkemedelsvärlden tar pulsen på: Jakten på en bot mot Alzheimer 15 mars

Stora insatser görs för att hitta en effektiv behandling av Alzheimers sjukdom. Än är vi inte där men forskningen går framåt och avancerad diagnostik finns på plats, liksom lovande preparat i pipeline. En stor utmaning återstår dock: Hur väl förberett är samhället för lösningen på ett av vår tids största medicinska problem

Den 15 mars kl 1130-17.00 tar Läkemedelsvärlden.se tar pulsen på den senaste alzheimer-forskningen och samhällets beredskap för nya behandlingar

Deltar gör bl a;

Bengt Winblad, professor i geriatrik, Karolinska intitutet

Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

Agneta Karlsson, statssekreterare, socialdepartementet

Läs mer och anmäl dig här

aihkccm8zgxdvwxm6sjh

Apotekarsocieteten positiv till införandet av ny myndighet för god forskningssed

Igår överlämnande Margaretha Fahlgren sitt betänkande ”Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning” till forskningsminister Helene Hellmark Knutsson. I denna föreslås en ny nämndmyndighet vilket Apotekarsocietetens vd Karin Meyer tycker är positivt.

– I den utredning som presenterades under gårdagen återfinns en rad viktiga förslag på åtgärder som syftar till att stärka förtroendet för forskning utförd vid statliga universitet, högskolor och övriga statliga och kommunala organ. Förslagen och inrättandet av en nationell oredlighetsnämnd innebär en högre grad av transparens och rättssäkerhet för alla inblandade.

– Utredningen är omfattande och förslagen detaljerade vilka vi kommer att ge mer ingående återkoppling till i samband med remissförfarandet. Men redan nu vill vi belysa ett par områden från utredningen.

– Det ena rör förslaget om hur man på ett systematiskt sätt upprätthåller en god forskningssed och framtagandet av en svensk nationell uppförandekod gällande god forskningssed. Denna nationella uppförandekod bedömer vi som mycket viktig då detta rätt implementerat och med djup förankring i forskarsamhället förebygger forskningsfusk vilket långsiktigt även bör minska antalet ärenden till oredlighetsnämnden. Det är positivt att, även om oredlighetsnämnden endast ska utreda forskning utförd av statliga aktörer, även privata forskningsutförare inbjuds att ansluta sig till utarbetande av denna uppförandekod.

– Utredarnas förslag att inte inkludera privata forskningsaktörer är förståeligt, men det blir mycket viktigt att samverka kring den fortsatta utformningen av förslagen med dessa aktörer. Detta speciellt mot bakgrund av att mer forskning sker i nära samverkan med det omgivande samhället och industri, vilket även tydliggjorts i den nyligen presenterade forskningspropositionen. Det är även viktigt att utredningen ”En ny organisation för etikprövning av forskning” som nu är ute på remiss beaktas i arbetet med införandet av denna myndighet för att få en helhetssyn kring forskningsetiska frågeställningar.