Nu finns ett nytt nummer av Prövningen

I Prövningen kan du den här gången läsa om HiKS – Lifs nationella databas för företagsinitierade prövningar. Dessutom hittar du som vanligt nyheter från myndigheter och tips om temadagar och konferenser för dig som är intresserad av kliniska stuider. Aktuellt nummer kan du läsa utan inloggning, för att se tidigare nummer behöver du vara inloggad som medlem. Läs septembernumret av Prövningen här 

Prövningen – senaste numret hittar du här

Medlemstidningen Prövningen kommer ut med 3-4 nummer per år. Det senaste numret är tillgängligt för alla och finns här.  Är du medlem, logga in för att ta del av tidigare nummer.

Sista chansen att söka postdoc-stipendium

Den 25 mars är sista dagen att ansöka om stipendium från Göran Schills stiftelse. Som medlem har du förtur och här finns en möjlighet att få bidrag till postdoktoral utbildning under ett helt år utomlands!  Stiftelsens ändamål är att stödja, i första hand unga svenska forskare som disputerat inom läkemedelsområdet, genom bidrag till postdoktoral utbildning inom läkemedelsområdet med betoning på separationsvetenskap inom läkemedelsanalytisk och bioanalytisk kemi under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet utomlands. Stiftelsen delar ut postdoc-stipendier för helår om max 600.000 kronor. Ansökan görs till Lisa Bandholtz och ska innehålla:

  • Personligt brev
  • Planerad tidsomfattning för postdoc-perioden som stipendieansökan avser
  • CV för sökande
  • Projektbeskrivning
  • Publikationslista
  • Intyg från mottagande institution
  • Rekommendationsbrev (tidigare handledare eller motsvarande)
  • Datum för disputation
  • Budgetplan (redovisa avvikelser från ursprunglig budget)
  • Försäkran om att ej fått bidrag/stipendium från annat håll

Apotekarsocieteten söker verksamhetschef

Vill du vara med och göra Sverige kunnigare inom läkemedel? Som verksamhetschef på Apotekarsocieteten blir du en nyckelspelare i att utveckla en anrik organisation att bli än mer attraktiv för alla som jobbar med utveckling och användning av läkemedel.

Se annons och ansök

Nominera kandidater senast 11 februari

Valberedningen ber om nomineringar av kandidater till styrelse och verksamhetsrevisorer som kommer att väljas under fullmäktige. Nomineringen ska innehålla en kortfattad beskrivning av kandidaten och denne ska vara införstådd med nomineringen. Skicka till Matts Balgård senast fredag 11 februari 2022. 

Dags för motioner till Fullmäktige

Fram till och med den 1 februari har du som är medlem i Apotekarsocieteten möjlighet att lägga in motioner till Fullmäktige som pågår 13-14 maj 2022. Som enskild medlem skriver du under motionen med ditt namn. En sektion eller krets kan också skicka in motioner, vilka då ska signeras av styrelseordföranden och ytterligare en styrelsemedlem.

Motionen skickar du till Maria Mårfält

Mer om fullmäktige hittar du här

Nytt nummer av Prövningen

Nu har Prövningen nr 3 2021 kommit. Medlemstidningen ges ut av Sektionen för kliniska studier och du hittar det senaste numret här