Fyra frågor till Kristina Jern om stipendier

Många har sökt stipendier via Apotekarsocieteten och för de utvalda väntar snart en utbetalning. Kristina Jern berättar om hur du ökar dina chanser att få stipendium för att skaffa dig nya kunskaper.

Var det många som sökte i våras?
Ja, det är glädjande att många känner till våra stipendier och söker. I år har över 500 ansökningar inkommit till de olika stiftelserna och vi har beviljat stipendier för ca 3,5 mkr.

Kan du ge exempel på några vanliga ändamål som de sökande får stipendium beviljat för?
Många söker för konferenser och utbildningar inom det farmaceutiska området, där nätverkande och kompetenshöjande insatser sker. Det är populärt att söka för att åka på FIP-kongressen, som till hösten sker i Brisbane Australien.

Det är också vanligt att söka för utbildningar som ges av Läkemedelsakademin men även för inkomstbortfall vid vidareutbildningar på farmaceutiska universitetet, till exempel magisterprogram i klinisk farmaci eller fördjupad farmakoterapi.

Är det någon särskild grupp där det finns utrymme för fler sökanden?
Ja jag ser gärna att fler som arbetar på apotek söker våra stipendier och det finns även stipendier som receptarier och studerande kan söka. De största beloppen som delas ut är dock för apotekare, utifrån stiftelsens krav.

Har du några tips inför nästa utlysningsperiod?
Missa inte att återrapportera till oss när du använt ditt stipendium och om du av något skäl inte önskar nyttja stipendiet meddela även det till oss! Tyvärr blir några besvikna vid varje utlysning då de inte beviljats nytt stipendium på grund av att de missat att kontakta oss med nödvändiga uppföljningsuppgifter.

Viktigt är även att läsa instruktioner så ansökan blir fullständig, vilket oftast innebär dokumentation som styrker din utbildning/legitimation.

Vi rekommenderar förstås också att betala sin medlemsavgift eftersom medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid liknande meriter.

Läs senaste numret av Unicornis

”Jag anser att receptarier borde steriliseras”.

Så sa en apotekschef till en receptarie för ett antal decennier sedan, vilket återges i ett av de apoteksminnen som du kan läsa i årets första nummer av Unicornis.  Dessutom, läs det senaste om Apotekarsocietetens museum och historien om Nicorette!

Porträtt Barbro Westerholm

Barbro Westerholm, hedersledamot, har avlidit

Porträtt Barbro Westerholm

Barbro Westerholm. Läkare, tidigare riksdagsledamot och hedersledamot i Apotekarsocieteten.

Det är med sorg Apotekarsocieteten har mottagit beskedet att Barbro Westerholm har gått bort. När vi från Apotekarsocieteten och Läkemedelsvärlden förra året träffade Barbro Westerholm för att prata om historien bakom bland annat införandet av p-piller och biverkningsrapportering i Sverige, pratade hon minst lika mycket om framtiden och allt hon ville förändra, som om dåtiden.

Med Barbro Westerholms bortgång har en röst för läkemedelssäkerhet, äldres rättigheter och många viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor tystnat. För hennes förtjänstfulla arbete inom läkemedelsområdet fick hon utmärkelsen hedersledamot i Apotekarsocieteten och hennes inflytande går inte att överskatta. Vi är många som är tacksamma för allt hon har åstadkommit och kommer sakna hennes energi, uthållighet och ödmjukhet.

Porträtt Shvan Mayi

Shvan Mayi stod för bästa kundinsatsen

Porträtt Shvan MayiShvan Mayi, farmaceut på Apoteket Kronan i Uppsala, fick utmärkelsen ”Bästa kundinsats på apotek” 2022. Han fick ta emot priset, en summa på 15 000 kr, under Apoteksdagen.

Sektionen för Öppenvårdsfarmaci delar ut priset ”Bästa kundinsats på apotek” för att uppmärksamma och belöna kundinsatser på öppenvårdsapotek där pristagarens farmaceutiska kompetens resulterat i en bättre läkemedelsanvändning och stor patientnytta. I Shvan Mayis fall handlade det om att ha förhindrat potentiellt farlig dubbelmedicinering, då en kund hade flera liknande preparat förskrivna av olika läkare.

Shvan Mayi, som arbetar på Apoteket ABs Apoteket Kronan i Uppsala, kan se fram emot en prissumma på 15000 kronor. Sitt diplom fick han ta emot på Apoteksdagen, en dag för farmaceuter på apotek som anordnas av Apotekarsocieteten i samarbete med Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening.

Många farmaceuter gör förstås insatser dagligen för patientnyttan men för att vara aktuell för ”Bästa kundinsats på apotek” ska pristagaren ha gjort en insats som tydliggör värdet av farmaceutisk kompetens  och visat på förmågan att tänka ”ett steg längre”, för att lösa en problem där resultatet har blivit bättre läkemedelsanvändning.

 

Hela motiveringen för priset Årets kundinsats 2022:

I en tid där trenden för felexpeditioner orsakade av bristande kunddialog och helhetsbedömning ökar, har Shvan visat prov på stor farmaceutisk kompetens och omsorg om kunden, trots kommunikationssvårigheter, pga hörselnedsättning. Shvan noterade att kunden hade 3 blodförtunnande läkemedel förskrivna, Trombyl samt Eliquis av 2 olika styrkor förskrivna av läkare på 2 olika vårdcentraler. Därutöver många hjärt-kärlläkemedel.

Kunden hade mycket låg kännedom om sina mediciner och hade hitintills  medicinerat med  Trombyl och Eliquis 5 mg. Shvan började ställa frågor och fick svaret att kunden använde alla förskrivna läkemedel, vilket såklart föranledde försök till läkarkontakt. Båda involverade förskrivare var oanträffbara vid tidpunkten. Shvan gav dock inte upp, utan fortsatte att ringa och fick tag på en sekreterare, som kunde kontakta förskrivarna.

Det visade sig efter förskrivarkontakt att såväl Trombyl som Eliquis 5 mg var utsatta, och kunden skulle bara ha Eliquis 2,5 mg. Denna information hade kunden ej uppfattat eller blivit informerad om. Shvan gav inte upp här utan ordnade via sekreteraren en bokad tid för kunden  hos läkaren som förskrivit den lägre dosen, för att reda ut missförstånd.

Shvan gav även förslag till sjukvården att denna patient skulle ha nytta av dosdispensering för att undvika framtida läkemedelsmisslyckanden. Shvan har här lyckats upptäcka potentiellt livshotande tillstånd med blödningar hos en patient vars kunskap om läkemedel är obefintlig. Ett tydligt exempel på att farmaceuter kan göra skillnad för att förbättra livskvalitet och i ett längre perspektiv minska samhällskostnader.

 

Märit Johanssons ordförandeporträtt är klart

Samlingen med porträtt på tidigare ordförande i Apotekarsocieteten har utökats. Tidigare i veckan avtäcktes Märit Johanssons porträtt, målat av Jon Holm.

Avtäckningen skedde i samband med ett seminarium om Läkemedel och miljö och med konstnären på plats. Märit Johansson var ordförande för Apotekarsocieteten 2016-2022 och var då den andra kvinnan på posten, efter Eva Sjökvist Saers som hon efterträdde.

Precis som för flera tidigare ordförande rymmer tavlan även några symboler som för tankarna till aktuella och viktiga områden under perioden. För den som tittar riktigt noga avtecknar sig en diskret dna-spiral i bakgrunden av Märits Johanssons porträtt. Inom kort kommer porträttet finnas att beskåda i rummet Sprinchorn på Wallingatan 26 A.

Nu finns ett nytt nummer av Prövningen

I Prövningen kan du den här gången läsa om HiKS – Lifs nationella databas för företagsinitierade prövningar. Dessutom hittar du som vanligt nyheter från myndigheter och tips om temadagar och konferenser för dig som är intresserad av kliniska stuider. Aktuellt nummer kan du läsa utan inloggning, för att se tidigare nummer behöver du vara inloggad som medlem. Läs septembernumret av Prövningen här 

Prövningen – senaste numret hittar du här

Medlemstidningen Prövningen kommer ut med 3-4 nummer per år. Det senaste numret är tillgängligt för alla och finns här.  Är du medlem, logga in för att ta del av tidigare nummer.