Prövningen – senaste numret hittar du här

Medlemstidningen Prövningen kommer ut med 3-4 nummer per år. Det senaste numret är tillgängligt för alla och finns här.  Är du medlem, logga in för att ta del av tidigare nummer.

Sista chansen att söka postdoc-stipendium

Den 25 mars är sista dagen att ansöka om stipendium från Göran Schills stiftelse. Som medlem har du förtur och här finns en möjlighet att få bidrag till postdoktoral utbildning under ett helt år utomlands!  Stiftelsens ändamål är att stödja, i första hand unga svenska forskare som disputerat inom läkemedelsområdet, genom bidrag till postdoktoral utbildning inom läkemedelsområdet med betoning på separationsvetenskap inom läkemedelsanalytisk och bioanalytisk kemi under ett år (heltid) vid ett välrenommerat universitet utomlands. Stiftelsen delar ut postdoc-stipendier för helår om max 600.000 kronor. Ansökan görs till Lisa Bandholtz och ska innehålla:

  • Personligt brev
  • Planerad tidsomfattning för postdoc-perioden som stipendieansökan avser
  • CV för sökande
  • Projektbeskrivning
  • Publikationslista
  • Intyg från mottagande institution
  • Rekommendationsbrev (tidigare handledare eller motsvarande)
  • Datum för disputation
  • Budgetplan (redovisa avvikelser från ursprunglig budget)
  • Försäkran om att ej fått bidrag/stipendium från annat håll

Apotekarsocieteten söker verksamhetschef

Vill du vara med och göra Sverige kunnigare inom läkemedel? Som verksamhetschef på Apotekarsocieteten blir du en nyckelspelare i att utveckla en anrik organisation att bli än mer attraktiv för alla som jobbar med utveckling och användning av läkemedel.

Se annons och ansök

Nominera kandidater senast 11 februari

Valberedningen ber om nomineringar av kandidater till styrelse och verksamhetsrevisorer som kommer att väljas under fullmäktige. Nomineringen ska innehålla en kortfattad beskrivning av kandidaten och denne ska vara införstådd med nomineringen. Skicka till Matts Balgård senast fredag 11 februari 2022. 

Dags för motioner till Fullmäktige

Fram till och med den 1 februari har du som är medlem i Apotekarsocieteten möjlighet att lägga in motioner till Fullmäktige som pågår 13-14 maj 2022. Som enskild medlem skriver du under motionen med ditt namn. En sektion eller krets kan också skicka in motioner, vilka då ska signeras av styrelseordföranden och ytterligare en styrelsemedlem.

Motionen skickar du till Maria Mårfält

Mer om fullmäktige hittar du här

Nytt nummer av Prövningen

Nu har Prövningen nr 3 2021 kommit. Medlemstidningen ges ut av Sektionen för kliniska studier och du hittar det senaste numret här 

Jenny fick pris för upptäckt av förgiftningsrisk

Jenny Larsson fick priset för Bästa kundinsats på apotek 2021.

Idag på Apoteksdagen delades priset för bästa kundinsats på apotek ut till Jenny Larsson. Pristagaren, som var en av få som var närvarande fysiskt under dagen, fick ta emot diplom och blommor av sektionen för öppenvårdsfarmacis ordförande Carin Svensson.

Motiveringen lyder: Priset för bästa kundinsats 2021 går till receptarien Jenny Larsson på Apotek Hjärtat ICA Maxi, Hälla i Västerås, som i sitt kundmöte visade på stor farmaceutisk kompetens och omsorg för kunden hon hade framför sig. Jenny agerade professionellt och uppmärksammade genom kunddialogen en potentiell paracetamolförgiftning. Kunden hade nämligen upplevt stora smärtor under ett par dagar, vilket hade resulterat i en felaktig läkemedelsanvändning. Situationen hanterades på ett tryggt sätt av henne. Jenny gick också steget längre i sin yrkesroll. Hon valde att inte bara förklara för kunden om situationens allvar, och därmed lägga tillbaka ansvaret i kundens händer, utan Jenny bestämde sig för att involvera Giftinformationscentralen via telefon. Detta bidrog till att förstärka hennes budskap om att kunden måste söka sjukvård akut vilket också skedde. Jennys agerande belyser också vikten av samarbete mellan farmaceuter och andra myndigheter för att säkerställa god läkemedelsanvändning.

Utmärkelsen Bästa kundinsats medför också en prissumma på 15000 kronor.