PI 170529

Apotekarsocieteten – mötesplats för alla inom läkemedelsområdet lyfts i Pharma Industry

Pharma Industry, tidningen för svensk läkemedelsindustri, har i ett brett upplagt reportage skildrat Apotekarsocietetens viktiga verksamhet, det pågående förändringsarbetet och de många stora arrangemangen som är på gång.

Apotekarsocietetens Scheele-pris går i år till stjärnforskaren Charles L. Sawyers som lyckats utveckla två epokgörande läkemedel mot två skilda cancerformer – en verklig bragd på läkemedelsområdet.

Apotekarsocietetens VD Karin Meyer formar en modern mötesplats i anrik miljö – läs hela reportaget här. Se även sidoartikel där professor Henrik Grönberg kommenterar Apotekarsocietetens Scheele-pris.

Posterbild

Visa poster på Läkemedelskongressen. Bästa poster vinner 10 000 kronor

Apotekarsocieteten och dess vetenskapliga råd inbjuder till postersession på årets Läkemedelskongress 7-8 november. Denna kommer att vara kopplad till programspåret Forskning och utveckling som har följande teman:

  • Registerforskning
  • Biobanker/biobanksforskning
  • Precision Medicine
  • Målsökande terapier eller relaterad forskning

Bästa poster vinner ett pris på 10.000 kronor och är avsett som ett bidrag till doktoranders fortsatta forskning. För dig vars poster blir uttagen till att visas erbjuds kraftig rabatt på deltagaravgiften för hela kongressen. Samtliga doktorander kan söka stipendier för deltagande.

 

Läs mer om postersessionen här

Mer information om stipendier för doktoranders deltagande i Läkemedelskongressen här

 

Hepatit c

Så kan hepatit C minskas hos personer som injicerar droger

U-FOLD, Uppsala universitet, har initierat ett arbete med att ta fram relevant underlag för att förbättra HCV-behandling av PWID och LARO-patienter i Sverige. En tvärvetenskaplig expertgrupp från olika delar inom psykiatri, beroendevård och infektionskliniker har i ett dokument samlat sina specialistkunskaper för att ta fram relevant underlag för att förbättra HCV-behandling av PWID i Sverige. Detta arbete ses som ett viktigt arbete för att Sverige ska leva upp till WHOs mål att eliminera hepatit C som ett globalt hälsohot 2030.

Konsensusdokumentet presenterades vid ett seminarium på Apotekarsocieteten den 27 april.

Läkemedelsvärlden.se en intervju med Fred Nyberg

(PWID = personer som injicerar droger
LARO = läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende)

marchforscience-badge-rund-C

March for Science 22 april – en manifestation för vetenskapen vi deltar i Stockholm och Uppsala

Lördagen den 22 april 2017 är det dags för  March for Science som kommer äga rum i mer än 500 städer runt om i världen. Initiativet kommer från USA där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället.

I Sverige är det ett 60-tal organisationer som stödjer initiativet varav Apotekarsocieteten är en. Manifestationer kommer att ske i Stockholm, Göteborg, Umeå och Uppsala. Apotekarsocieteten kommer att synas i Stockholm och Uppsala men om du bort i Göteborg eller Umeå så delta gärna där.

”Vi stödjer March for Science eftersom vetenskaplig forskning är en grundförutsättning för en bra utveckling och användning av nya och befintliga läkemedel”, säger Karin Meyer Apotekarsocietetens VD.

På lördag finns vi i Stockholm och Uppsala enligt följande:

  • I Stockholm kommer Lisa Bandholtz och Birgitta Karpesjö från kansliet att möta upp de som vill 11:30 och avmarsch kl. 12:00 från Mariatorget via Sankt Paulsgatan – Götgatan – Hökens gata – Östgötagatan – Folkungagatan – Götgatan till Medborgarplatsen. Manifestationen avslutas med tal av företrädare för vetenskapen och andra samhällssektorer, liksom artister och opinionsbildare på scen kl. 13:00-15:00.
  • I Uppsala kommer Karin Meyer att möta upp de som vill 10.30 vid Stora torget 4 för de som vill närvara där istället

Läs mer och anmäl ditt deltagande på resp orts Facebook event Marck for Science och resp ort

 

 

 

Eva_porträtt_2liten

Eva Sjökvist Saers porträtterad

I samband med ett seminarium kring ledarskap i Life science på torsdagskvällen avtäcktes porträtt av Apotekarsocietetens tidigare ordförande Eva Sjökvist Saers. Apotekarsocieteten har porträtt (original från 1906) på alla tidigare ordföranden. Gårdagens avtäckning var historisk då Eva är den första kvinnliga ordföranden i Apotekarsocieteten. Hon var föreningens ordförande under åren 2008 – 2016.

Under seminariet beskrevs även den utveckling som skett inom Life science/läkemedelsområdet under de åren Eva var ordförande. Läkemedelsindustrin har genomgått stora förändringar inte minst AstraZeneceas omstruktureringar med nedläggningen av forskningen i Lund och Södertälje och omregleringen av apoteksmarknaden.

Portratt2_EMA2017

Snabb process gynnar Sverige i kampen om EMA till Sverige

Vid tisdagens frukostmöte hos Apotekarsocieteten var ambassadör Christer Asp med att lyfta vikten av att beslutsprocessen om EMA:s nya värdland inte drar ut på tiden. Förutom Christer Asp deltog Maria Lönn, processledare för regionala och lokala insatser, Länsstyrelsen Stockholms län.

Läs mer på Läkemedelsvärlden.se

Apotekarsocietetens VD Karin Meyer om EMA till Sverige

Om EMA-sekretariatet:

EMA-sekretariatet leds av ambassadör Christer Asp och har som uppgift att arbeta för en omlokalisering av EMA från London till Stockholm-Uppsalaregionen med en tänkt placering i Hagastaden. Sekretariatet bedriver ett intensivt arbete med att lyfta fram alla de fördelar som en flytt av EMA till Sverige skulle innebära, inte minst för EMAs verksamhet och för den europeiska patientsäkerheten. Det är avgörande att flytten kan ske sömlöst för en så minimal negativ påverkan på verksamheten som möjligt. Där står Sverige väl rustade, inte minst i och med det arbete Läkemedelsverket utför åt EMA redan idag.  

För mer information, besök www.government.se/ema och sprid också gärna länken vidare! EMA-sekretariatet nås via e-post: socialdepartementet.registrator@gov.se

 

marchforscience-badge-rund-C

March for Science 22 april – en manifestation för vetenskapen

Lördagen den 22 april 2017 planeras March for Science äga rum i mer än 400 städer runt om i världen. Initiativet kommer från USA där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället.

Så kommer även att ske i Stockholm och Göteborg. Mer information kommer och läs mer på March for Science

”Vi stödjer March for Science eftersom vetenskaplig forskning är en grundförutsättning för en bra utveckling och användning av nya och befintliga läkemedel”, säger Karin Meyer Apotekarsocietetens VD.

Ripe apple with leaf

Stipendier för vidareutbildning, doktorander och sommarforskning

Nu är det hög tid att söka stipendier från vårens utlysning som har sista ansökningsdag 31 mars. Det gäller stipendier för fort- och vidareutbildning samt forskning inkl för post doc vistelser utomlands. Utöver ett stort post doc stipendium om 300 000 kronor även två mindre ämnesspecifika inom läkemdelskemi resp analytisk kemi som kan sökas separat eller som komplement till andra stipendier. Läs mer

För studenter på grundnivå har vi stipendier för sommarforskning, sista ansökningsdag 15 april. Läs mer