Sjukvårdsfarmaci

Styrelse

Ordförande – Matts Balgård, Akademiska sjukhuset, Uppsala, matts.balgard@akademiska.se, Arbetar som klinisk apotekare sedan 2012, före det ett drygt decenniums erfarenhet av läkemedelsförsörjning, tillverkning, kliniska prövningar och läkemedelsinformation från sjukhusapotek i Umeå och Falun. Har varit med i sektionsstyrelsen sedan 2008

Ledamot – Magnus Munge, Region Kronoberg, Växjö, magnus.munge@kronoberg.se , Enhetschef på läkemedelsenheten i Region Kronoberg och har i den rollen ansvar för att driva och utveckla verksamheten. Jobbar också med läkemedelsupphandling och med frågor kopplade till landstingens samverkansmodell

Ledamot – Johanna Orraryd, Region Östergötland, Linköping, johanna.orraryd@regionostergotland.se, Arbetar idag främst med upphandling av läkemedel, både inom regionen och nationellt inom landstingens samverkansmodell, samt med kvalitetsfrågor kopplade till läkemedelsförsörjningen inom regionen

Ledamot – Zahra Shah-Shahid, ApoEx AB, Stockholm, zahra.shah-shahid@apoex.se , Arbetar idag som driftchef för Läkemedelssupport och farmacitjänster på ApoEx. Har tidigare jobbat som chef för farmaceutiska kunskapstjänster samt läkemedelssupport på Apoteket AB.

Ledamot – Emica Demirovic

Ledamot – Maria Gustafsson

Ledamot – Lisa Larsson

Adjungerad – Annika Tengvall, Läkemedelsakademin, Stockholm, annika.tengvall@lakemedelsakademin.se

Valberedning

Sammankallande – Sofia Jonsson, sofia.jonsson@lg.se, Landstinget Gävleborg, Gävle
Ledamot – Karin Lindgren, Region Jämtland och Härjedalen

Ledamot – Ulrika Gillespie, Akademiska sjukhuset, Uppsala, ulrika.gillespie@akademiska.se

Kontakt

Matts Balgård, ordförande

matts.balgard@akademiska.se

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
18 dec 2018dec
18
GDPR – Vad gäller för kliniska studier och den enskilda patienten?
Kliniska studier
StockholmKliniska studier
18 dec 2018dec
18
GDPR-Vad gäller för kliniska studier och den enskilda patienten? Göteborg
Kliniska studier
GöteborgKliniska studier
30 jan 2019jan
30
Kombinationsprodukter – det bästa av två världar
Regulatory Affairs
StockholmRegulatory Affairs

Se fler →