Sjukvårdsfarmaci

Styrelse

Ordförande – Matts Balgård, Akademiska sjukhuset, Uppsala, matts.balgard@akademiska.se. Arbetar som klinisk apotekare sedan 2012, före det ett drygt decenniums erfarenhet av läkemedelsförsörjning, tillverkning, kliniska prövningar och läkemedelsinformation från sjukhusapotek i Umeå och Falun. Har varit med i sektionsstyrelsen sedan 2008

Ledamot – Magnus Munge, Region Kronoberg, Växjö, magnus.munge@kronoberg.se. Enhetschef på läkemedelsenheten i Region Kronoberg och har i den rollen ansvar för att driva och utveckla verksamheten. Jobbar också med läkemedelsupphandling och med frågor kopplade till landstingens samverkansmodell

Ledamot – Johanna Orraryd, Region Östergötland, Linköping, johanna.orraryd@regionostergotland.se. Arbetar idag främst med upphandling av läkemedel, både inom regionen och nationellt inom landstingens samverkansmodell, samt med kvalitetsfrågor kopplade till läkemedelsförsörjningen inom regionen

Ledamot – Zahra Shah-Shahid, ApoEx AB, Stockholm, zahra.shah-shahid@apoex.se. Arbetar idag som driftchef för Läkemedelssupport och farmacitjänster på ApoEx. Har tidigare jobbat som chef för farmaceutiska kunskapstjänster samt läkemedelssupport på Apoteket AB.

Ledamot – Emica Demirovic, emica.demirovic@apl.se. Avdelningschef för APL Kundservice och medlem i Extempores ledningsgrupp inom APL. Ansvarig för att driva och utveckla verksamheten bl.a kundtjänst, beställningssystem samt tillverkningsdokumentationen för extemporeläkemedel

Ledamot – Maria Gustafsson, Umeå universitet/Region Västerbotten, Umeå, maria.gustafsson@umu.se. Arbetar sedan många år som klinisk apotekare vid Umeå universitetssjukhus. Är också verksam som lärare inom farmaciprogrammen i Umeå samt som forskare där fokus ligger på optimering av äldres läkemedelsbehandling/klinisk farmaci.

Ledamot – Lisa Larsson, Region Skåne, Lund, lisa.larsson@skane.se. Arbetar med utformande och införande av ett nytt digitalt vårdsystem i Region Skåne med läkemedelsförsörjning som specialområde. Tidigare arbetat många år inom sjukvårdsfarmacin i olika roller, däribland chefapotekare på Skånes Universitetssjukhus och klinisk apotekare.

Adjungerad – Katarina Ahlskog, Läkemedelsakademin, Stockholm, katarina.ahlskog@lakemedelsakademin.se

Valberedning

Sammankallande – Sofia Jonsson, sofia.jonsson@lg.se, Landstinget Gävleborg, Gävle
Ledamot – Karin Lindgren, Region Jämtland och Härjedalen

Ledamot – Ulrika Gillespie, Akademiska sjukhuset, Uppsala, ulrika.gillespie@akademiska.se

Kontakt

Matts Balgård, ordförande

matts.balgard@akademiska.se

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
18 okt
2019
okt
18
Läkemedel i gråzonen – näthandel och gränsdragningsfrågor
Läkemedelsanalys
StockholmLäkemedelsanalys
21 okt
2019
okt
21
Kampen mot antibiotikaresistens – vad gör regeringen?
Stockholm
21 okt
2019
okt
21
Kampen mot antibiotikaresistens – vad gör regeringen? (ONLINE)
ONLINE