Sjukvårdsfarmaci

Styrelse

Ordförande – Matts Balgård, Akademiska sjukhuset, Uppsala, matts.balgard@akademiska.se. Arbetar som klinisk apotekare sedan 2012, före det ett drygt decenniums erfarenhet av läkemedelsförsörjning, tillverkning, kliniska prövningar och läkemedelsinformation från sjukhusapotek i Umeå och Falun. Har varit med i sektionsstyrelsen sedan 2008

Ledamot – Magnus Munge, Region Kronoberg, Växjö, magnus.munge@kronoberg.se. Enhetschef på läkemedelsenheten i Region Kronoberg och har i den rollen ansvar för att driva och utveckla verksamheten. Jobbar också med läkemedelsupphandling och med frågor kopplade till landstingens samverkansmodell

Ledamot – Johanna Orraryd, Region Östergötland, Linköping, johanna.orraryd@regionostergotland.se. Arbetar idag främst med upphandling av läkemedel, både inom regionen och nationellt inom landstingens samverkansmodell, samt med kvalitetsfrågor kopplade till läkemedelsförsörjningen inom regionen

Ledamot – Zahra Shah-Shahid, ApoEx AB, Stockholm, zahra.shah-shahid@apoex.se. Arbetar idag som driftchef för Läkemedelssupport och farmacitjänster på ApoEx. Har tidigare jobbat som chef för farmaceutiska kunskapstjänster samt läkemedelssupport på Apoteket AB.

Ledamot – Emica Demirovic, emica.demirovic@apl.se. Avdelningschef för APL Kundservice och medlem i Extempores ledningsgrupp inom APL. Ansvarig för att driva och utveckla verksamheten bl.a kundtjänst, beställningssystem samt tillverkningsdokumentationen för extemporeläkemedel

Ledamot – Maria Gustafsson, Umeå universitet/Region Västerbotten, Umeå, maria.gustafsson@umu.se. Arbetar sedan många år som klinisk apotekare vid Umeå universitetssjukhus. Är också verksam som lärare inom farmaciprogrammen i Umeå samt som forskare där fokus ligger på optimering av äldres läkemedelsbehandling/klinisk farmaci.

Ledamot – Lisa Larsson, Region Skåne, Lund, lisa.larsson@skane.se. Arbetar med utformande och införande av ett nytt digitalt vårdsystem i Region Skåne med läkemedelsförsörjning som specialområde. Tidigare arbetat många år inom sjukvårdsfarmacin i olika roller, däribland chefapotekare på Skånes Universitetssjukhus och klinisk apotekare.

Ledamot – Anna Skrinning, anna.skrinning@regionvarmland.se

Adjungerad – Katarina Ahlskog, Läkemedelsakademin, Stockholm, katarina.ahlskog@lakemedelsakademin.se

Valberedning

Sammankallande – Sofia Jonsson, sofia.jonsson@lg.se, Landstinget Gävleborg, Gävle
Ledamot – Karin Lindgren, Region Jämtland och Härjedalen
Ledamot – Ulrika Gillespie, Akademiska sjukhuset, Uppsala, ulrika.gillespie@akademiska.se

Kontakt

Matts Balgård, ordförande

matts.balgard@akademiska.se

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
23 jan
2020
jan
23
Biomarkörer vid kronisk smärta
Läkemedelsanalys
StockholmLäkemedelsanalys
23 jan
2020
jan
23
Restnoteringar på apotek, orsaker och konsekvenser nationellt och lokalt
Västra kretsen
Västra kretsen
27 jan
2020
jan
27
3D-skrivna läkemedel – fiktion eller verklighet?
Regulatory Affairs
StockholmRegulatory Affairs