Sjukvårdsfarmaci

Styrelse

Ordförande – Matts Balgård, Akademiska sjukhuset, Uppsala, matts.balgard@akademiska.se. Arbetar som klinisk apotekare sedan 2012, före det ett drygt decenniums erfarenhet av läkemedelsförsörjning, tillverkning, kliniska prövningar och läkemedelsinformation från sjukhusapotek i Umeå och Falun. Har varit med i sektionsstyrelsen sedan 2008

Ledamot – Johanna Orraryd, Region Östergötland, Linköping, johanna.orraryd@regionostergotland.se. Arbetar idag främst med upphandling av läkemedel, både inom regionen och nationellt inom landstingens samverkansmodell, samt med kvalitetsfrågor kopplade till läkemedelsförsörjningen inom regionen

Ledamot – Maria Gustafsson, Umeå universitet/Region Västerbotten, Umeå, maria.gustafsson@umu.se. Arbetar sedan många år som klinisk apotekare vid Umeå universitetssjukhus. Är också verksam som lärare inom farmaciprogrammen i Umeå samt som forskare där fokus ligger på optimering av äldres läkemedelsbehandling/klinisk farmaci.

Ledamot – Lisa Larsson, Region Skåne, Lund, lisa.larsson@skane.se. Arbetar med utformande och införande av ett nytt digitalt vårdsystem i Region Skåne med läkemedelsförsörjning som specialområde. Tidigare arbetat många år inom sjukvårdsfarmacin i olika roller, däribland chefapotekare på Skånes Universitetssjukhus och klinisk apotekare.

Ledamot – Anna Skrinning, anna.skrinning@regionvarmland.se

Ledamot – Sofia Jonsson, Uppsala Universitet, Sofia.a.jonsson@gmail.com Arbetar som adjunkt inom farmakoterapi vid apotekarprogrammet. Har lång erfarenhet av utbildning om äldre och läkemedelsbehandling i öppen vård i kommuner och regioner samt förbättrings- och förändringsarbeten vid vårdens övergångar.

Ledamot – Sari Frigård, ApoEx AB,  Sari.myrkant@hotmail.com.  Arbetar som affärsutvecklare sjukvårdsfarmaci. Har lång och bred erfarenhet inom sjukhusfarmaci med bland annat läkemedelsförsörjning, tillverkning och beredning, ledarskap, affärsutveckling, förändring och projektledning inom sjukhusfarmaci.

Adjungerad – Katarina Ahlskog, Läkemedelsakademin, Stockholm, katarina.ahlskog@lakemedelsakademin.se

Adjungerad – Katarina Bodin, Läkemedelsakademin, Stockholm, katarina.bodin@lakemedelsakademin.se

Valberedning

Sammankallande – Ulrika Gillespie, Akademiska sjukhuset, Uppsala, ulrika.gillespie@akademiska.se

Ledamot – Parvaneh Aghazari, pariparvaneh@gmail.com
Ledamot – Zahra Shah-Shahid, zahra.shah-shahid@apoex.se

Kontakt

Matts Balgård, ordförande

matts.balgard@akademiska.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
1 sep
2021
sep
01
Jubileum – Apotekarsocieteten 50 år! Wallingatan 26 A
Stockholm
1 sep
2021
sep
01
Jubileum – Apotekarsocieteten 50 år! Online
Online
16 sep
2021
sep
16
IF:s stiftelses 50-årsjubileum, Online
Online