Sjukvårdsfarmaci

Styrelse

Ordförande – Matts Balgård, Akademiska sjukhuset, Uppsala, matts.balgard@akademiska.se. Arbetar som klinisk apotekare sedan 2012, före det ett drygt decenniums erfarenhet av läkemedelsförsörjning, tillverkning, kliniska prövningar och läkemedelsinformation från sjukhusapotek i Umeå och Falun. Har varit med i sektionsstyrelsen sedan 2008

Ledamot – Johanna Orraryd, Region Östergötland, Linköping, johanna.orraryd@regionostergotland.se. Arbetar idag främst med upphandling av läkemedel, både inom regionen och nationellt inom landstingens samverkansmodell, samt med kvalitetsfrågor kopplade till läkemedelsförsörjningen inom regionen

Ledamot – Maria Gustafsson, Umeå universitet/Region Västerbotten, Umeå, maria.gustafsson@umu.se. Arbetar sedan många år som klinisk apotekare vid Umeå universitetssjukhus. Är också verksam som lärare inom farmaciprogrammen i Umeå samt som forskare där fokus ligger på optimering av äldres läkemedelsbehandling/klinisk farmaci.

Ledamot – Lisa Larsson, Region Skåne, Lund, lisa.larsson@skane.se. Arbetar med utformande och införande av ett nytt digitalt vårdsystem i Region Skåne med läkemedelsförsörjning som specialområde. Tidigare arbetat många år inom sjukvårdsfarmacin i olika roller, däribland chefapotekare på Skånes Universitetssjukhus och klinisk apotekare.

Ledamot – Anna Skrinning, anna.skrinning@regionvarmland.se

Ledamot – Sofia Jonsson, Uppsala Universitet, Sofia.a.jonsson@gmail.com Arbetar som adjunkt inom farmakoterapi vid apotekarprogrammet. Har lång erfarenhet av utbildning om äldre och läkemedelsbehandling i öppen vård i kommuner och regioner samt förbättrings- och förändringsarbeten vid vårdens övergångar.

Ledamot – Sari Frigård, ApoEx AB,  Sari.myrkant@hotmail.com.  Arbetar som affärsutvecklare sjukvårdsfarmaci. Har lång och bred erfarenhet inom sjukhusfarmaci med bland annat läkemedelsförsörjning, tillverkning och beredning, ledarskap, affärsutveckling, förändring och projektledning inom sjukhusfarmaci.

Adjungerad – Katarina Ahlskog, Läkemedelsakademin, Stockholm, katarina.ahlskog@lakemedelsakademin.se

Adjungerad – Katarina Bodin, Läkemedelsakademin, Stockholm, katarina.bodin@lakemedelsakademin.se

Valberedning

Sammankallande – Ulrika Gillespie, Akademiska sjukhuset, Uppsala, ulrika.gillespie@akademiska.se

Ledamot – Parvaneh Aghazari, pariparvaneh@gmail.com
Ledamot – Zahra Shah-Shahid, zahra.shah-shahid@apoex.se

Kontakt

Matts Balgård, ordförande

matts.balgard@akademiska.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
5 okt
2021
okt
05
Utmaning och etiska dilemman på apotek – konsten att våga göra rätt
Västgötakretsen
SkövdeVästgötakretsen
12 okt
2021
okt
12
Hur renas vårt vatten från läkemedelsrester?
Skånska kretsen
OnlineSkånska kretsen
19 okt
2021
okt
19
Inställd endast digitalt, Professor Christel Bergström tilldelas Källrotstipendiet, Wallingatan 26 A
Stockholm