Sjukvårdsfarmaci

Styrelse

Ordförande – Matts Balgård, Akademiska sjukhuset, Uppsala, matts.balgard@akademiska.se. Arbetar som klinisk apotekare sedan 2012, före det ett drygt decenniums erfarenhet av läkemedelsförsörjning, tillverkning, kliniska prövningar och läkemedelsinformation från sjukhusapotek i Umeå och Falun. Har varit med i sektionsstyrelsen sedan 2008

Ledamot – Johanna Orraryd, Region Östergötland, Linköping, johanna.orraryd@regionostergotland.se. Arbetar idag främst med upphandling av läkemedel, både inom regionen och nationellt inom landstingens samverkansmodell, samt med kvalitetsfrågor kopplade till läkemedelsförsörjningen inom regionen

Ledamot – Maria Gustafsson, Umeå universitet/Region Västerbotten, Umeå, maria.gustafsson@umu.se. Arbetar sedan många år som klinisk apotekare vid Umeå universitetssjukhus. Är också verksam som lärare inom farmaciprogrammen i Umeå samt som forskare där fokus ligger på optimering av äldres läkemedelsbehandling/klinisk farmaci.

Ledamot – Anna Skrinning, anna.skrinning@regionvarmland.se

Ledamot – Sofia Jonsson, Uppsala Universitet, Sofia.a.jonsson@gmail.com Arbetar som adjunkt inom farmakoterapi vid apotekarprogrammet. Har lång erfarenhet av utbildning om äldre och läkemedelsbehandling i öppen vård i kommuner och regioner samt förbättrings- och förändringsarbeten vid vårdens övergångar.

Ledamot – Sari Frigård, ApoEx AB,  Sari.myrkant@hotmail.com.  Arbetar som affärsutvecklare sjukvårdsfarmaci. Har lång och bred erfarenhet inom sjukhusfarmaci med bland annat läkemedelsförsörjning, tillverkning och beredning, ledarskap, affärsutveckling, förändring och projektledning inom sjukhusfarmaci.

Ledamot – Magnus Dahlander, magnus.dahander@vgregion

Adjungerad – Katarina Bodin, katarina.bodin@läkemedelsakadel.se, Stockholm, katarina.bodin@lakemedelsakademin.se

Valberedning

Sammankallande – Ulrika Gillespie, Akademiska sjukhuset, Uppsala, ulrika.gillespie@akademiska.se

Ledamot – Parvaneh Aghazari, pariparvaneh@gmail.com
Ledamot – Zahra Shah-Shahid, zahra.shah-shahid@apoex.se

Kontakt

Matts Balgård, ordförande

matts.balgard@akademiska.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
21 jan
2022
jan
21
Nya vacciner mot covid-19 på väg – om vad vi har lärt och aktuell forskning
Online
31 jan
2022
jan
31
Farmakologiska behandlingsmöjligheter vid benigna urologiska sjukdomstillstånd
Västra kretsen
OnlineVästra kretsen
1 feb
2022
feb
01
Nukleotidläkemedel – och fokus på de regulatoriska aspekterna
Läkemedelsformulering
OnlineLäkemedelsformulering