Sjukvårdsfarmaci

Styrelse

Ordförande – Matts Balgård, Akademiska sjukhuset, Uppsala, matts.balgard@akademiska.se, Arbetar som klinisk apotekare sedan 2012, före det ett drygt decenniums erfarenhet av läkemedelsförsörjning, tillverkning, kliniska prövningar och läkemedelsinformation från sjukhusapotek i Umeå och Falun. Har varit med i sektionsstyrelsen sedan 2008

Ledamot –Johanna Wikman, LEO Pharma AB, Malmö, johannawikman7310@gmail.com , Arbetar idag som Market Access Manager på LeoPharma. Har tidigare arbetat i nästan 20 år med alla typer av sjukhusfarmaceutiska frågeställningar främst inom läkemedelsförsörjning, farmaceutiska tjänster och upphandlingsfrågor

Ledamot – Magnus Munge, Region Kronoberg, Växjö, magnus.munge@kronoberg.se , Enhetschef på läkemedelsenheten i Region Kronoberg och har i den rollen ansvar för att driva och utveckla verksamheten. Jobbar också med läkemedelsupphandling och med frågor kopplade till landstingens samverkansmodell

Ledamot – Ulrika Gillespie, Akademiska sjukhuset, Uppsala, ulrika.gillespie@akademiska.se, Samordnare för kliniskfarmaci i Region Uppsala, disputerad forskare inom klinisk farmaci samt medlem i scientific committee i EAHP

Ledamot – Annika Behre, B Braun Medical AB, Danderyd, annika.behre@bbraun.com , Arbetar idag med kvalitetsfrågor såsom GDP och farmakovigilans samt har tidigare erfarenhet av kvalitets- och sjukvårdsfarmacifrågor från Apoteket AB och ApoEx

Ledamot – Johanna Orraryd, Region Östergötland, Linköping, johanna.orraryd@regionostergotland.se, Arbetar idag främst med upphandling av läkemedel, både inom regionen och nationellt inom landstingens samverkansmodell, samt med kvalitetsfrågor kopplade till läkemedelsförsörjningen inom regionen

Ledamot – Zahra Shah-Shahid, ApoEx AB, Stockholm, zahra.shah-shahid@apoex.se , Arbetar idag som driftchef för Läkemedelssupport och farmacitjänster på ApoEx. Har tidigare jobbat som chef för farmaceutiska kunskapstjänster samt läkemedelssupport på Apoteket AB

Ledamot – Jamal Feghhi, APL AB, Stockholm, jamal.feghhi@apl.se , Arbetar idag med tillverkningsfrågor av Extempore läkemedel. Har även erfarenhet från läkemedelsförsörjning och utveckling av farmacitjänster från Apoteket AB

Adjungerad – Annika Tengvall, Läkemedelsakademin, Stockholm, annika.tengvall@lakemedelsakademin.se

Valberedning

Sammankallande – Sofia Jonsson, sofia.jonsson@lg.se, Landstinget Gävleborg, Gävle
Ledamot – Karin Lindgren, Region Jämtland och Härjedalen

Kontakt

Matts Balgård, ordförande

matts.balgard@akademiska.se

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
16 okt 2018okt
16
2018 Joint Meeting- European DMPK meeting
Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism
2GöteborgFarmakokinetik och läkemedelsmetabolism
18 okt 2018okt
18
Tema Medicinteknik: MDR-spöket – Hur gör jag nu? Vad är egentligen nytt?
Medicinteknik
LundMedicinteknik
19 okt 2018okt
19
Stockholm Uppsala Pharmacometrics (SUP)
Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism
1StockholmFarmakokinetik och läkemedelsmetabolism

Se fler →