Sjukvårdsfarmaci

Föreningen för sjukvårdsfarmaci bildades 1940 och är sedan 1980 en sektion inom Apotekarsocieteten med ca 340 medlemmar.

Sektionen för Sjukvårdsfarmaci fungerar som expertorgan åt Apotekarsocieteten i vetenskapliga och yrkesmässiga frågor och bidrar med idéer till och utformningen av program för bl.a. temadagar, nordiska och andra internationella kongresser samt lokala aktiviteter.

Vi verkar för dialog i alla typer av frågor som rör sjukvårdsfarmaci och klinisk farmaci. Vi deltar i internationella sammanhang bland annat genom aktivt deltagande i European Association for Hospital Pharmacy’s (EAHP) verksamhet och nordiskt nätverk för klinisk farmaci.

EAHPs statements för sjukhusfarmaci i Europa

Mer information om certifiering i klinisk farmaci

Kontakt

Johanna Orraryd, Styrelsens kontaktperson
johanna.orraryd@regionostergotland.se

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
25 apr 2017apr
25
Pseudovetenskap och ”alternativa fakta” inom alternativmedicinen
Stockholmskretsen
StockholmStockholmskretsen
26 apr 2017apr
26
Nätverksträff om generika och parallellimport
Regulatory Affairs
HelsingborgRegulatory Affairs
26 apr 2017apr
26
Nya Apoteksmarknadsutredningen – kommer den att göra någon skillnad?
Skånska kretsen
MalmöSkånska kretsen

Se fler →