Sjukvårdsfarmaci

Föreningen för sjukvårdsfarmaci bildades 1940 och är sedan 1980 en sektion inom Apotekarsocieteten med ca 340 medlemmar.

Sektionen för Sjukvårdsfarmaci fungerar som expertorgan åt Apotekarsocieteten i vetenskapliga och yrkesmässiga frågor och bidrar med idéer till och utformningen av program för bl.a. temadagar, nordiska och andra internationella kongresser samt lokala aktiviteter.

Vi verkar för dialog i alla typer av frågor som rör sjukvårdsfarmaci och klinisk farmaci. Vi deltar i internationella sammanhang bland annat genom aktivt deltagande i European Association for Hospital Pharmacy’s (EAHP) verksamhet och nordiskt nätverk för klinisk farmaci.

EAHPs statements för sjukhusfarmaci i Europa

Mer information om certifiering i klinisk farmaci

Kontakt

Johanna Orraryd, Styrelsens kontaktperson
johanna.orraryd@regionostergotland.se

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
30 maj 2017maj
30
Antibiotikaresistens – en tyst Tsunami
Stockholmskretsen
StockholmStockholmskretsen
1 jun 2017jun
01
Patientinformation/samtycke – hur skriver du för att uppfylla alla regulatoriska krav?
Kliniska studier
StockholmKliniska studier
8 jun 2017jun
08
Antibiotikaresistens och infektionsbehandling i öppenvård – Borås
Västgötakretsen
BoråsVästgötakretsen

Se fler →