Öppenvårdsfarmaci

Stadgar för Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci

Beslutade av Apotekarsocietetens fullmäktige 20180910

Stadgar Öppenvårdsfarmaci

Kontakt

Ordförande: Paulo Mukooza

paulo.mukooza@apotekarsocieteten.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
4 nov
2020
nov
04
The 4th Annual Nordic precision medicine forum co-located with Nordic AI in medicine and healthcare forum
2Stockholm
7 dec
2020
dec
07
IF:s stiftelses 50-årsjubileum
Stockholm
24 okt
2021
okt
24
HUPO World Congress 2021 Stockholm
5Stockholm