Öppenvårdsfarmaci

Stadgar för Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci

Beslutade av Apotekarsocietetens fullmäktige 20180910

Stadgar Öppenvårdsfarmaci

Kontakt

Ordförande: Paulo Mukooza

paulo.mukooza@apotekarsocieteten.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter