Medicinteknik

Stadgar för Apotekarsocietetens sektion för medicinteknik

Beslutade av Apotekarsocietetens fullmäktige 20180910

Stadgar Medicinteknik

Kontakt

Micael Johansson, ordförande
micael.johansson@medqure.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter