Läkemedelsformulering

Styrelse

Ordförande – Sofia Mattsson, sofia.mattsson@umu.se, är ordförande i sektionsstyrelsen sedan 2019 och arbetar som lektor vid Umeå universitet. Sofia är apotekare och disputerade inom galenisk farmaci vid Uppsala universitet 2000. Därefter arbetade hon några år som produktutvecklare av fasta orala beredningar på AstraZeneca R&D i Mölndal. Sedan 2004 är Sofia anställd som lektor vid Umeå universitet och arbetar med undervisning inom receptarieprogrammet, apotekarprogrammet och masterprogrammet i farmaci. Sofia är och har varit kursansvarig för en rad kurser som t.ex. galenisk farmaci, läkemedelsformulering, extemporetillverkning av läkemedel, farmakokinetik och farmakoterapi. Hon handleder och examinerar även examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Sofias forskning handlar framför allt om fasta orala beredningar med fokus på ordnade blandningar. Arbetet i styrelsen tycker Sofia ger en utmärkt möjlighet till att skapa nätverk mellan personer intresserade av galenisk farmaci och biofarmaci.

Ledamot – Brita Rippner Blomqvist, b.blomqvist@chiesi.com, är ledamot i Sektionen för läkemedelsformulering  sedan 2012. Hon arbetar som Senior Scientist på Chiesi Pharma AB på Lidingö. Chiesi är ett italienskt företag med rötter och en stor del av sin verksamhet i Parma. Brita arbetar med formuleringsutveckling av proteinläkemedel inom företagets globala forsknings- och utvecklingsorganisation. Brita är apotekare och disputerade vid Ytkemiska institutet AB/KTH. Tidigare arbetade hon 11 år på Octapharma AB med formulering, processutveckling (främst frystorkning) och cmc-dokumentation för registrering av biologiska läkemedel. Hon ser sektionen och dess aktiviteter som en viktig mötesplats för alla med intresse för utveckling av läkemedelsprodukter.

Ledamot – Erik Björk, erik.bjork@farmaci.uu.se, är ledamot i Sektionen för läkemedelsformulering sedan 2005 och jobbar vid Uppsala universitet, Institutionen för farmaci, som lektor. Han har tidigare arbetat både på apotek samt läkemedelsindustri och disputerade 1993 som extern doktorand på Pharmacia. Eriks forskningsintresse är inom området alternativa administreringsvägar såsom nasalt och transdermalt. Sedan 1998 är Erik prodekan vid den farmaceutiska fakulteten med ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå. Han ser sektionen som en kunskapsförmedlare inom området galenisk farmaci och biofarmaci. Att fungera som en brygga mellan akademisk forskning och företag tycker han är inspirerande samt att hjälpa doktorander nätverka med olika aktörer och individer inom området.

Ledamot – Nicolaas Schipper, nicolaas.schipper@ri.se, är ledamot i sektionen sedan 2012. Han är farmacevt och disputerade i galenisk farmaci vid Leiden Universitet i Nederländerna. Co jobbar som sektionschef på SP Process Development. Han tycker att det är både roligt och viktigt att få jobba med utveckling av galenisk och biofarmaci och rekommenderar alla som har ett intresse för dessa områden att bli medlem i sektionen.

Ledamot – Stefan Ulvenlund, stefan.ulvenlund@enzabiotech.com är styrelseledamot i Sektionen för läkemedelsformulering sedan 2015. Till vardags är Stefan forskningschef på Enza Biotech AB, och han innehar också en adjungerad professur i formuleringsteknologi vid Lunds tekniska högskola. Enza Biotech AB är ett helägt dotterbolag till brittiska Croda, och utvecklar nya excipienter baserade på kolhydrater. Bland sina meriter kan Stefan räkna 13 år på AstraZeneca, där han skaffade sig en gedigen kunskap om formulering av svårlösliga substanser, utveckling av inhalerade läkemedel och optimering av fullskaliga tillverkningsprocesser. Under åren 2010-2017 var Stefan vetenskaplig chef i kontraktsforskningsföretaget CR Competence AB och arbetade där inte bara med läkemedel, utan också med egenvårdsprodukter och kosmetika. Detta har gett honom rika möjligheter att arbeta med många olika typer av formuleringar och skaffa sig insikt i hur de används i olika branscher. Stefan tycker sektionen har en viktig roll att fylla i arbetet för att lyfta fram modern farmaceutisk produktutveckling som en integrerad vetenskap där kemi, biologi, ingenjörskonst och patientfokus möts.

Ledamot – Agneta Larhed, agneta.larhed@regsmart.se, är styrelseledamot i Sektionen för läkemedelsformulering sedan 2017. Agneta är apotekare och har forskat om läkemedelsabsorption från mag-tarm-kanalen på Uppsala universitet. Nu arbetar Agneta som senior regulatorisk konsult inom farmaceutisk utveckling på RegSmart. Tidigare var hon senior vetenskaplig expert/ämnesområdesutvecklare inom farmaci och bioteknologi på Läkemedelsverket. I den rollen ingick bla kvalitetssäkring av ärenden med fokus på kemi/farmaci, kompetensutveckling inom ämnesområdet. Agneta är expert i Europafarmakopéns grupp nr 12: Dosage forms and dosage form methods. Hon har tidigare varit formuleringsutvecklingschef på Orexo som utvecklar sublinguala tabletter och Q-Med som utvecklar medicintekniska implantat baserade på hyaluronsyra-geler. Under några år var Agneta utbildningsledare på Läkemedelsakademin och hoppas kunna bidra till att sektionen kan genomföra intressanta temadagar och andra aktiviteter för medlemmarna.

Ledamot – Susanna Abrahmsen Alami, susanna.abrahmsen-alami@astrazeneca.com, är styrelseledamot i Sektionen för läkemedelsformulering sedan 2018. Till vardags arbetar som ”Sanna” som Principal Scientist (Drug Delivery) i en global produktutvecklingsorganisation inom Pharmaceutical Technology and Development på AstraZeneca i Mölndal. Med fysikalkemisk bakgrund har intresset under de >20 åren på AstraZeneca (Mölndal/Lund) legat på att bredda förståelsen av läkemedelsformuleringars funktion. Detta har skapat en bred bakgrund kring formulering, excipienter och materialkaraterisering. Sanna är aktiv i initierandet av olika event som konferanser, temadagar och workshops både internt inom AZ och externt och ser detta som en viktig del i att ge idéer näring och skapa nya innovationer. Sanna vill via sitt engagemang i sektionen bredda sitt kontaktnät i området samt förstå hur farmaceutisk produktutveckling kan moderniseras genom att lyfta in kompetenser från nya områden och därmed skapa framtidens kostnadseffektiva produkter styrda av både samhällets och patienters behov.

Ledamot – Jonas Fagerberg, jonas.fagerberg@gmail.com

Ledamot – Signe Klinting, signe.klinting@farmaci.uu.se

Ledamot – Ula Peiciüte, nyinvald 2019

Adjungerad – Lisa Bandholtz, Vetenskaplig sekreterare Apotekarsocieteten, lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se

Valberedning

Sammankallande – Andreas Hugerth, andreashugerth@hotmail.com

Ledamot – Christina Erixon, christina.erixon@apl.se

Ledamot – Susanne Bredenberg, sannailb@gmail.com

Kontakt

Sofia Mattsson, ordförande

sofia.mattsson@umu.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter