Läkemedelsformulering

Styrelse

Ordförande – Sofia Mattsson, sofia.mattsson@umu.se, är ordförande i sektionsstyrelsen sedan 2019 och arbetar som lektor vid Umeå universitet. Sofia är apotekare och disputerade inom galenisk farmaci vid Uppsala universitet 2000. Därefter arbetade hon några år som produktutvecklare av fasta orala beredningar på AstraZeneca R&D i Mölndal. Sedan 2004 är Sofia anställd som lektor vid Umeå universitet och arbetar med undervisning inom receptarieprogrammet, apotekarprogrammet och masterprogrammet i farmaci. Sofia är och har varit kursansvarig för en rad kurser som t.ex. galenisk farmaci, läkemedelsformulering, extemporetillverkning av läkemedel, farmakokinetik och farmakoterapi. Hon handleder och examinerar även examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Sofias forskning handlar framför allt om fasta orala beredningar med fokus på ordnade blandningar. Arbetet i styrelsen tycker Sofia ger en utmärkt möjlighet till att skapa nätverk mellan personer intresserade av galenisk farmaci och biofarmaci.

Ledamot – Brita Rippner Blomqvist, b.blomqvist@chiesi.com, är ledamot i Sektionen för läkemedelsformulering  sedan 2012. Hon arbetar som Senior Scientist på Chiesi Pharma AB på Lidingö. Chiesi är ett italienskt företag med rötter och en stor del av sin verksamhet i Parma. Brita arbetar med formuleringsutveckling av proteinläkemedel inom företagets globala forsknings- och utvecklingsorganisation. Brita är apotekare och disputerade vid Ytkemiska institutet AB/KTH. Tidigare arbetade hon 11 år på Octapharma AB med formulering, processutveckling (främst frystorkning) och cmc-dokumentation för registrering av biologiska läkemedel. Hon ser sektionen och dess aktiviteter som en viktig mötesplats för alla med intresse för utveckling av läkemedelsprodukter.

Ledamot – Erik Björk, erik.bjork@farmaci.uu.se, är ledamot i Sektionen för läkemedelsformulering sedan 2005 och jobbar vid Uppsala universitet, Institutionen för farmaci, som lektor. Han har tidigare arbetat både på apotek samt läkemedelsindustri och disputerade 1993 som extern doktorand på Pharmacia. Eriks forskningsintresse är inom området alternativa administreringsvägar såsom nasalt och transdermalt. Sedan 1998 är Erik prodekan vid den farmaceutiska fakulteten med ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå. Han ser sektionen som en kunskapsförmedlare inom området galenisk farmaci och biofarmaci. Att fungera som en brygga mellan akademisk forskning och företag tycker han är inspirerande samt att hjälpa doktorander nätverka med olika aktörer och individer inom området.

Ledamot – Agneta Larhed, agneta.larhed@regsmart.se, är styrelseledamot i Sektionen för läkemedelsformulering sedan 2017. Agneta är apotekare och har forskat om läkemedelsabsorption från mag-tarm-kanalen på Uppsala universitet. Nu arbetar Agneta som senior regulatorisk konsult inom farmaceutisk utveckling på RegSmart. Tidigare var hon senior vetenskaplig expert/ämnesområdesutvecklare inom farmaci och bioteknologi på Läkemedelsverket. I den rollen ingick bla kvalitetssäkring av ärenden med fokus på kemi/farmaci, kompetensutveckling inom ämnesområdet. Agneta är expert i Europafarmakopéns grupp nr 12: Dosage forms and dosage form methods. Hon har tidigare varit formuleringsutvecklingschef på Orexo som utvecklar sublinguala tabletter och Q-Med som utvecklar medicintekniska implantat baserade på hyaluronsyra-geler. Under några år var Agneta utbildningsledare på Läkemedelsakademin och hoppas kunna bidra till att sektionen kan genomföra intressanta temadagar och andra aktiviteter för medlemmarna.

Ledamot – Susanna Abrahmsen Alami, susanna.abrahmsen-alami@astrazeneca.com, är styrelseledamot i Sektionen för läkemedelsformulering sedan 2018. Till vardags arbetar som ”Sanna” som Principal Scientist (Drug Delivery) i en global produktutvecklingsorganisation inom Pharmaceutical Technology and Development på AstraZeneca i Mölndal. Med fysikalkemisk bakgrund har intresset under de >20 åren på AstraZeneca (Mölndal/Lund) legat på att bredda förståelsen av läkemedelsformuleringars funktion. Detta har skapat en bred bakgrund kring formulering, excipienter och materialkaraterisering. Sanna är aktiv i initierandet av olika event som konferanser, temadagar och workshops både internt inom AZ och externt och ser detta som en viktig del i att ge idéer näring och skapa nya innovationer. Sanna vill via sitt engagemang i sektionen bredda sitt kontaktnät i området samt förstå hur farmaceutisk produktutveckling kan moderniseras genom att lyfta in kompetenser från nya områden och därmed skapa framtidens kostnadseffektiva produkter styrda av både samhällets och patienters behov.

Ledamot – Jonas Fagerberg, jonas.fagerberg@gmail.com

Ledamot – Per Wessman, per.wessman@ri.se

Ledamot –  Mattias Springfelter, mattias.springfelter@recipharm.com

Ledamot, stud, repr. Uppsala universitet – Jenny Johannesson, jenny.johannesson@farmaci.uu.se

Ledamot, stud, repr. RISE/Lund universitet – Zandra Gidlöf, zandra.gidlof@ri.se är studentrepresentant i sektionen för läkemedelsformulering sedan 2021. Hon tog sin apotekarexamen 2019 från Umeå Universitet, där hon utvecklade ett gediget intresse för formuleringsområdet. Nu arbetar Zandra som industridoktorand inom enheten för formulering på RISE i Stockholm, via Lunds universitet. I sitt doktorandprojekt tittar Zandra på formulering av stärkelsemikrosfärer för inkapsling av probiotika. Som studentledamot i sektionen ser hon fram emot att få arbeta med sektionens nätverk för att bidra till kompetens- och kunskapsförmedling från de olika delarna av formuleringsområdet. Vi arbetar inom ett område som ständigt utvecklas och Zandra ser sektionen som en betydelsefull plattform för att dela kunskap och utveckling inom läkemedelsformulering.

Adjungerad – Lisa Bandholtz, Vetenskaplig sekreterare Apotekarsocieteten, lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se

Valberedning

Sammankallande – Christina Erixon, christina.erixon@apl.se

Ledamot – Co Shipper, Nicolaas.schipper@ri.se

Ledamot – Susanne Bredenberg, sannailb@gmail.com

Kontakt

Sofia Mattsson, ordförande

sofia.mattsson@umu.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
9 mar
2021
mar
09
Utan spaning – ingen aning!
Stockholmskretsen
OnlineStockholmskretsen
17 mar
2021
mar
17
Prediktion av läkemedelsabsorption – ett viktigt verktyg i läkemedelsutveckling
Läkemedelsformulering
OnlineLäkemedelsformulering
19 mar
2021
mar
19
Vaccinerna som räddar världen – Hur några av våra största läkemedelsbolag svarade på hotet i pandemins hetta
Läkemedelsinformation
ZoomLäkemedelsinformation