Läkemedelsformulering

Stadgar för Apotekarsocietetens sektion för galenisk farmaci och biofarmaci

Beslutade av Apotekarsocietetens fullmäktige 20180910

Stadgar Läkemedelsformulering

Kontakt

Sofia Mattsson, ordförande

sofia.mattsson@umu.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter