Kliniska studier

Stadgar för Apotekarsocietetens sektion för kliniska studier

Beslutade av Apotekarsocietetens fullmäktige 20180910

STADGEFÖRSLAG Läkemedelsformulering

Kontakt

Karin Leire
karin@leire.com

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
21 okt
2019
okt
21
Kampen mot antibiotikaresistens – vad gör regeringen?
Stockholm
21 okt
2019
okt
21
Kampen mot antibiotikaresistens – vad gör regeringen? (ONLINE)
ONLINE
22 okt
2019
okt
22
Om ögon och läkemedel
Västra kretsen
GöteborgVästra kretsen