Kliniska studier

Stadgar för Apotekarsocietetens sektion för kliniska studier

Beslutade av Apotekarsocietetens fullmäktige 20180910

Stadgar Kliniska studier

Kontakt

Karin Leire
karin@leire.com

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter