Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism

Stadgar för Apotekarsocietetens sektion för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism

Beslutade av Apotekarsocietetens fullmäktige 20180910

Stadgar Farmakokinetik och läkemedelsbetabolism

Kontakt

Johanna Haglund, ordförande
johanna.haglund@admescope.com

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter