Farmakognosi

Stadgar för Apotekarsocietetens sektion för farmakognosi

Beslutade av Apotekarsocietetens fullmäktige 20180910

Stadgar Farmakognosi

Kontakt

Ulf Göransson
Uppsala Universitet
ulf.goransson@fkog.uu.se

Aktuella aktiviteter

Kalendarium

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
27 jan
2020
jan
27
3D-skrivna läkemedel – fiktion eller verklighet?
Regulatory Affairs
StockholmRegulatory Affairs
27 jan
2020
jan
27
3D-skrivna läkemedel – fiktion eller verklighet? Online
Regulatory Affairs
1OnlineRegulatory Affairs
30 jan
2020
jan
30
Antibiotikaresistens och infektioner
Gävleborgs-Dala kretsen
FalunGävleborgs-Dala kretsen