Farmakognosi

Stadgar för Apotekarsocietetens sektion för farmakognosi

Beslutade av Apotekarsocietetens fullmäktige 20180910

Stadgar Farmakognosi

Kontakt

Ulf Göransson
Uppsala Universitet
ulf.goransson@fkog.uu.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter