Sektioner

Sektionerna är specialistföreningar inom Apotekarsocieteten. Det finns idag 14 sektioner som tillsammans representerar de olika ämnesområden som ingår i läkemedelsutvecklingskedjan, från utveckling till användning. Varje sektion har egen styrelse och anordnar aktiviteter för medlemmar samt utbildningar/symposier i samarbete med vårt dotterbolag Läkemedelsakademin.

Klicka på respektive sektions namn nedan så kan du läsa mer om deras verksamhet.