Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Så kan hepatit C elimineras till 2030 – seminarium i Stockholm den 27 april

2017-04-20

Uppemot 150 miljoner människor lider av kronisk hepatit C. Många av de drabbade är injicerande missbrukare som idag inte får någon behandling. Hur kan vi i Sverige bidra till att nå WHO‐målet att eliminera hepatit C som ett globalt hälsohot till år 2030? Det är ämnet för ett seminarium på Apotekarsocieteten den 27 april i Stockholm.
– Apotekarsocieteten har som ändamål att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel. Därför känns det naturligt att vi tillsammans med U-FOLD vid Uppsala universitet engagerar oss i denna viktiga fråga, säger Karin Meyer, VD vid Apotekarsocieteten

Hepatit C är en leverinflammation som kan orsaka skrumplever, leversvikt, levercancer och för tidig död Fram till nyligen bestod behandlingen av injektioner med interferon och ribavirin, en behandling som kan ge svåra biverkningar samtidigt som den på sin höjd botar hälften av fallen. På senare tid har det kommit en rad nya och effektiva läkemedel mot denna dödliga virussjukdom. Med dessa läkemedel finns en möjlighet att få bukt med hepatit C, även bland injicerande missbrukare.
Den 27 april bjuder Uppsala universitet genom U-FOLD (Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende) och Apotekarsocieteten in till ett seminarium där svensk expertis presenterar ett konsensusdokument med föreslagna riktlinjer om hur vi i Sverige kan bidra till att nå WHO:s mål att kunna avföra hepatit C som ett globalt hälsohot år 2030.

– Det viktiga är nu att sprida kunskapen om diagnos och behandling, säger Karin Meyer. Personer som injicerar droger och LARO-patienter spelar en viktig roll här då de annars är med och sprider sjukdomen.
(LARO = läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende)

Vid seminariet deltar expertgruppen som tagit fram konsensusdokumentet:
Marianne Alanko-Blomé, MD, PhD, specialistläkare i infektionssjukdomar samt medicinskt ansvarig för sprutbytet i Malmö
Soo Aleman, Docent, biträdande överläkare, Infektion/Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Nadja Eriksson, överläkare, sektionschef Beroendecentrum, Stockholm
Martin Kåberg, överläkare, Psykiatri/beroende & Infektion, medicinskt ansvarig för sprututbytet i Stockholm
Lars-Håkan Nilsson, specialistläkare i psykiatri och medicinsk rådgivare vid Kriminalvården
Anders Nystedt, smittskyddsläkare, Region Norrbotten
Fred Nyberg, professor och koordinator för U-FOLD, Uppsala universitet
Moderator: Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten, Stockholm

Seminariet äger rum torsdag den 27 april kl. 10.00–12.00 på Apotekarsocieteten, Wallingatan 26 A, Stockholm

Press som önskar delta anmäler sig till birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se

Övriga anmäler sig via denna länk