Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Läkemedelsakademin riggar för 2017

2016-12-19

Apotekarsocietetens dotterbolag har anställt Hanna Rickberg som teamledare/utbildningsledare med ansvar för kliniska prövningar och medicinteknik och Jeanette Jansson som vikarierande projektledare.

– Dessa rekryteringar är en viktig pusselbit i det arbete som vi aktivt gjort för att möta framtidens utbildningsbehov som ställer andra krav på sätt att leverera utbildningar. Det digitala inslaget kommer att öka liksom kravet på att snabbt kunna tillgodose behov som dyker upp. Dessa rekryteringar är ett viktigt steg i att Apotekarsocieteten fortsatt ska vara en viktig aktör för kompetensutveckling i dagens och morgondagens life science, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten.

Hanna Rickberg är apotekare och kommer närmast från ICON Clinical Research Sweden och har stor erfarenhet av kliniska prövningar. Förutom att vara ansvarig utbildningsledare för området kliniska prövningar och medicinteknik kommer Hanna även att ha en ny roll som teamledare för samtliga projektledare inom Läkemedelsakademin. Hanna börjar sin anställning den 21 februari.

Jeanette Jansson kommer nu senast från Karolinska Science Park (KISP) där hon bland annat arbetat med projektledning inom konferenser, nätverksaktiviteter, seminarier och utställningar. Jeanette börjar sin anställning den 9 januari.

För mer information kontakta:
Karin Meyer 08 – 723 50 61
VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten

Marie Eklund 08 – 723 50 44
Verksamhetsansvarig Läkemedelsakademin
marie.eklund@lakemedelsakademin.se

Birgitta Karpesjö 08 – 723 50 42
Kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se