Tillbaka
Jubileum

Jonas Fagerberg

2020-01-01 Jonas Fagerberg

Sysselsättning: Head of Pharma R&D på Disruptive Materials
Bor: Uppsala
Medlem: Jag blev medlem under hösten 2003 – under första terminen på Apotekarprogrammet. Är medlem i sektionen förr Läkemedelsformulering (ledamot i styrelsen sedan 2019) samt Norra Mälarkretsen.

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– Framförallt på grund av de goda nätverks- och fortbildningsmöjligheterna.

Vad är det bästa med ditt medlemskap?
– Under min studietid var Apotekarsocieteten och därtill knutna stiftelser avgörande för mig när det gäller både ekonomisk möjlighet och tillfällen att sprida mina forskningsresultat och bredda min kompetens. Nu motiveras mitt fortsatta medlemskap verkligen med tillgång till fortbildningsmöjligheter och möjligheten att arbeta tillsammans med och för farmaceuter och våra intressen.

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– Det har hjälpt mig genom de nya kontakter jag fått såväl som med omvärldsbevakning och fortbildning.

Vad skiljer Apotekarsocieteten från andra organisationer?
– Jag tycker att Apotekarsocieteten på ett tacknämligt sätt tillvaratar farmaceuters intressen och möter medlemmarnas ganska breda behovspalett.

Vad är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne?
– Två möten jag särskilt minns Drug Transport and Delivery Symposium i Mölndal i slutet av juni 2010 då jag som ganska grön doktorand fick hålla föredrag och Dissolution Testing in Quality Control and Drug Development som jag var med och arrangerade i höstas. Det blev ett mycket lyckat digitalt event.

I år fyller Apotekarsocieteten 50 år som ideell förening. Hur tror du föreningen ser ut om 50 år?
– Tack vare bredden och särställningen som intresseorganisation för farmaceuter i Sverige är jag övertygad om att Apotekarsocieteten kommer att fortsätta att växa och utvecklas.

 

Tillbaka till Jubileumssidan!