Tillbaka
Jubileum

Nils-Otto Ahnfelt

2021-01-07 Nils-Otto Ahnfelt

Sysselsättning: Pensionär
Bor: Uppsalatrakten
Medlem: sedan många år och med i farmacihistoriska, farmakognosi och analytiska sektionerna.

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– Nu är fokus på farmacihistoria och farmakognosi.

Vad är det bästa med ditt medlemskap?
– Att jag får engagera mig i farmacihistoria och farmakognosi.

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– Bidragit till professionellt yrkesliv och nya färdigheter.

Vad skiljer Apotekarsocieteten från andra organisationer?
– Farmacin i fokus.

Vad är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne?
– Att jag har fått vara med i arbetet med att inventera museet och bidra till att museet kan öppnas upp framgent.

I år fyller Apotekarsocieteten 50 år som ideell förening. Hur tror du föreningen ser ut om 50 år?
– Jag tror att vårt museum kommer att vara en attraktion i Stockholms city.

 

Tillbaka till Jubileumssidan!