Tillbaka
Jubileum

Hans Kjellsson

2021-01-07 Hans Kjellsson

Sysselsättning: Pensionär. Arbetade tidigare inom läkemedelsindustrin på flera olika bolag, dels inom marknadssidan som KAM (Key Account Manager), dels på den medicinska sidan som CRA (Clinical Research Associate).
Bor: Nora
Medlem: Sedan 1995 i Närkes-Värmlandskretsen

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– Jag är medlem då det är ett utmärkt sätt att hålla sig uppdaterad inom läkemedelsområdet.

Vad är det bästa med ditt medlemskap?
– Det bästa med medlemskapet är kontakten och möjligheten att kunna delta i aktuella möten och föreläsningar. Dessutom har jag som styrelsemedlem möjlighet att påverka inriktning och utbud inom kretsen.

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– I mitt arbete har jag haft nytta av mitt medlemskap i Apotekarsocieteten genom att jag har kunnat bredda min kunskap inom andra terapiområden, än dem jag har varit verksam i.

Vad skiljer Apotekarsocieteten från andra organisationer?
– Det som skiljer Apotekarsocieteten från andra organisationer jag känner till, är att vi fungerar som remissinstans för läkemedelsfrågor inför nationella beslut inom området, samt att vi har möjlighet att uppmärksamma framstående forskare med priser och stipendier. Dessutom är vi en röst i samhällsdebatten inom läkemedelsområdet.

Vad är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne?
– Jag vill inte lyfta något specifikt minne från mina år som medlem i Apotekarsocieteten. Däremot vill jag framhålla alla fina föreläsningar, som  jag har haft förmånen att få delta i under alla år.

I år fyller Apotekarsocieteten 50 år som ideell förening. Hur tror du föreningen ser ut om 50 år?
– Ja, det är naturligtvis oerhört svårt att sia om. Jag gissar nog att föreningen hänger med i den allmänna samhällsutvecklingen inom de intresseområden vi verkar på alla tänkbara sätt, inom såväl vetenskap, teknik och kommunikation. Apotekarsocieteten kommer alltid att ha sin egen plattform i samhället.

 

Tillbaka till Jubileumssidan!