Tillbaka
Jubileum

Michael Nyman

2021-01-07 Michael Nyman

Sysselsättning: Läkemedelsansvarig på Apotek Hjärtat ICA Maxi Karlstad
Bor: Karlstad
Medlem: Sedan länge. Jag är ordförande i Västra kretsen

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– Jag var på en utbildning på Apoteket AB för många  år sedan och gjorde en gruppövning tillsammans med en person som redan satt i styrelsen för Västra kretsen. Någon vecka efteråt blev jag tillfrågad av denna styrelsemedlem om jag själv ville vara med. Jag blev då direkt medlem i Apotekarsocieteten och strax därefter även medlem i styrelsen. Jag har fortsatt med styrelseuppdrag och därmed fortsatt vara medlem.

 

Vad är det bästa med ditt medlemskap?
– Möjligheten av nätverk inom läkemedelsområdet. Dels vid aktiviteter arrangerade lokalt i Västra kretsen, och sedan även när jag som styrelsemedlem träffar andra styrelseaktiva medlemmar vid exempelvis fullmäktige eller kretsmöten. Inte alla arbetar ju på apotek så man får en möjlighet att ta del av andra verksamheter inom läkemedelsområdet.

 

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– Kontakter är alltid värdefullt. Och aktiviteter t ex föreläsningar kan jag ha nytta av även i mitt yrkesliv.

 

Vad skiljer Apotekarsocieteten från andra organisationer?
– Bredden på medlemmarnas verksamhet är större gissar jag.

 

Vad är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne?
– Det finns så många bra minnen att det inte går att välja.

 

I år fyller Apotekarsocieteten50 år som ideell förening. Hur tror du föreningen ser ut om 50 år?
– Jag vågar inte framtidsspana så långt fram, tyvärr. 

 

Tillbaka till Jubileumssidan!