Tillbaka
Jubileum

Claes Jagensjö

2020-12-23 Claes Jagensjo

Sysselsättning: Projektledare inom klinisk forskning
Bor: Årsta
Medlem: sedan 1995. Medlem i Stockholmskretsen och sektionerna Kliniska studier och Farmaci- och läkemedelshistoria

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– Från början var anledningen att man fick rabatt på Läkemedelsakademins kurser, men i dag tycker jag det är en självklarhet att man ska vara medlem i Apotekarsocieteten om man arbetar med eller är intresserad av läkemedel!

Vad är det bästa med ditt medlemskap?
– Nätverkandet! Att man träffar personer utanför sin egen lilla bubbla, vilkas kunskaper och erfarenheter man kan ha nytta av.

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– Det jag uppskattar mest är den möjlighet till fortlöpande fortbildning både specifikt för mig genom sektionen för kliniska studier men även mer generellt genom exempelvis Stockholmskretsens föreläsningar.

Vad skiljer Apotekarsocieteten från andra organisationer?
– Apotekarsocieteten arbetar tvärprofessionellt mot ett gemensamt mål och inte utifrån en profession och dess snäva mål.

Vad är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne?
– Mina bästa minnen är från de gånger man arrangerat en lyckad föreläsning där både åhörare och föreläsare är nöjda!

I år fyller Apotekarsocieteten 50 år som ideell förening. Hur tror du föreningen ser ut om 50 år?
– Jag ser framför mig flera nya sektioner som täcker de nya kunskapsområden som krävs när nya alltmer patientspecifika, komplicerade innovationer forskas fram, tillverkas samt ska distribueras och användas av patienter. Verksamheten bedrivs tvärprofessionellt och Apotekarsocieteten har ett högt anseende och kompetens när det gäller läkemedelsfrågor. Farmacihistoriska museet har precis invigt en ny permanent basutställning över hur ett fysiskt apotek såg ut på 2020-talet, vilket är väldigt uppskattat eftersom all läkemedelsdistribution numera sker via e-apotek.

 

Tillbaka till Jubileumssidan!