Tillbaka
Jubileum

Brita Wedel

2021-02-23 Brita Wedel

Sysselsättning: Pensionär
Bor: Göteborg
Medlem: snart varit medlem i 50 år. Medlem i sektionerna Läkemedelsinformation och Öppenvårdsfarmaci samt i Västra kretsen.

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– Jag är medlem för att snabbt få information om utveckling och användning av nya läkemedel.

Vad är det bästa med ditt medlemskap?
– Som medlem kan jag följa kunskaps och kompetensutvecklingen inom läkemedelsområdet. Dessutom är föreläsningarna i kretsen ett viktigt tillfälle att träffa kollegor.

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– Genom Apotekarsocieteten har jag  fått nya kunskaper om läkemedel som gjort mig bättre på att informera om läkemedel i arbetet på apotek.

Vad skiljer Apotekarsocieteten från andra organisationer?
– Apotekarsocieteten verkar för en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet, med vetenskapligt väl underbyggd information som är svår att finna i andra organisationer.

Vad är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne?
– Som medlem i Västra kretsens styrelse i 21 år, varav 11 år som ordförande, ordnade vi många minnesvärda föreläsningar. Ett exempel var 1998 då vi i samband med årsmötet bjöd in Hans Persson från Giftinformationscentralen som föreläste om Döden på operan, där han analyserade vilka droger som möjligen orsakade död i olika operor och lät oss lyssna till och se inspelningar. Jag lyckades boka in oss på Göteborgsoperan en kväll utan föreställning. 100 medlemmar närvarade och efteråt åt vi supé i operans restaurang. Dåvarande VD för Apotekarsocieteten, Björn Lindeke deltog då han var i Göteborg den dagen.

– 2007 fick vi en annan höjdpunkt då jag lyckades få Arvid Carlsson, Nobelpristagare 2000, att komma och föreläsa för Västra Kretsen. Vi var 111 åhörare, varav ett 20-tal Apotekarstudenter och ett 10-tal läkarstudenter.

– En överraskande händelse var när jag 2006 blev utnämnd till hedersledamot i Apotekarsocieteten för mitt arbete i Västra Kretsen.

Dessa tre höjdpunkter har varit starka i minnet vid sidan av alla andra i styrelsearbetet.

 

Tillbaka till Jubileumssidan!