Tillbaka
Jubileum

Margareta Hammarlund-Udenaes

2021-02-23 Margareta Hammarlund-Udenaes

Sysselsättning: Professor emerita i farmakokinetik/farmakodynamik vid Uppsala universitet
Bor: Uppsala
Medlem: sedan mitten av 70-talet. Medlem i sektionerna Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism samt Sjukvårdsfarmaci och i Norra Mälarkretsen

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– Apotekarsocieteten representerar kontaktytan mellan olika delar av läkemedelsområdet i Sverige och har en viktig roll nationellt och även internationellt. Eftersom den är medlemsdriven är medlemskapet viktigt.

Vad är det bästa med ditt medlemskap?
– Erbjudanden om aktiviteter och nätverkandet.

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– Det främsta är kontaktytan inom professionen och området läkemedel. Det breddar perspektiven och organisering av vetenskapliga konferenser har varit viktiga genom åren.

Vad skiljer Apotekarsocieteten från andra organisationer?
– Det är Sveriges viktigaste (enda) organisation för läkemedelskunnande.

Vad är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne?
– Har många fina minnen från aktiviteter och diskussioner i Apotekarsocieteten. Bland annat som föreläsare på kurser, sektionsstyrelsemedlem i Norra Mälarkretsen, styrelsemedlem, organisatör av konferenser, deltagare på konferenser, stipendiekommittén, diskussioner om diverse frågor, men det som slår allt var 2016 när jag blev hedersledamot i Apotekarsocieteten – det gjorde mig rörd och väldigt glad!

 

Tillbaka till Jubileumssidan!