Tillbaka
Jubileum

Tommy Westerlund

2021-02-23 Tommy Westerlund

Sysselsättning: Pensionerad docent men fortfarande aktiv i forskarnätverket Pharmaceutical Care Network Europe
Bor: Helsingborg
Medlem: sedan 40 år, varav 20 år på olika styrelseposter. Medlem i sektionerna för Läkemedelsinformation och Öppenvårdsfarmaci samt i Skånska kretsen.

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– För att det är bra plattform för fortbildning och för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor både inom och utom det egna verksamhetsområdet.

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– Medlemskapet har varit till nytta genom alla lärorika medlemsaktiviteter och genom det värdefulla nätverk av kollegor som sektioner och kretsar utgjort.

Vad skiljer Apotekarsocieteten från andra organisationer?
– Apotekarsocieteten är ett unikt, fristående forum inom läkemedelsområdet.

Vad är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne?
– Svårt att peka på något enskilt minne, men mycket lyckade var de program vi genomförde i öppenvårdssektionen på Läkemedelskongressen åren kring millennieskiftet med välrenommerade forskare och talare både från inom och utom landet, Jerzy Einhorn för att ta ett exempel.

I år fyller Apotekarsocieteten 50 år som ideell förening. Hur tror du föreningen ser ut om 50 år?
– Jag föreställer mig att Apotekarsocieteten kan komma att ha en ännu större betydelse som kunskaps- och erfarenhetsförmedlare och diskussionsforum om 50 år.

 

Tillbaka till Jubileumssidan!