Tillbaka
Jubileum

Sirkka-Liisa Westerholm

2020-12-22 Sirkka-Liisa Westerholm

Sysselsättning: Regionchef inom läkemedelssäkerhet på tyska läkemedelsbolaget Merck
Bor: Sollentuna
Medlem: Sedan 2006 när jag började studera till Receptarie i Umeå. Är medlem i Stockholmskretsen samt i sektionerna Farmaci- och läkemedelshistoria & Farmakognosi

Varför är du medlem i Apotekarsocieteten?
– För att min passion är läkemedel och de senaste åren har jag även upptäckt en ny gren inom läkemedel – läkemedelshistoria.

Vad är det bästa med ditt medlemskap?
– För att det finns så mycket kunskap inom Apotekarsocieteten som jag kan ta del av som medlem.

På vilket sätt har ditt medlemskap hjälpt dig i ditt yrke?
– Jag har kunnat bredda mitt nätverk samt kunnat ta del av utbildningar som inte anordnas någon annanstans.

Vad skiljer Apotekarsocieteten från andra organisationer?
– Att den är väletablerad och att du som medlem har möjlighet att vara involverad inom ditt intresseområde inom läkemedel.

Vad är ditt bästa Apotekarsocieteten-minne?
– Jag hoppas att jag kommer att skapa många ”nya” minnen i mitt engagemang inom Farmacihistoria. Känner mig väldigt priviligierad att få vara engagerade inom detta område på Apotekarsocieteten.

I år fyller Apotekarsocieteten 50 år som ideell förening. Hur tror du föreningen ser ut om 50 år?
– Min förhoppning är att föreningen kan fortsätta att utvecklas i den mening att man har rum för både det som varit och som kommer framöver inom läkemedel. Att man bevarar den historiska delen så att nya unga farmaceuter kan ta del av och få inblick i varifrån våra läkemedel kommer ifrån och hur utvecklingen har lett oss dit vi är i dag. Inom Apotekarsocieteten finns så mycket kunskap och detta kanske även behöver kommuniceras ut mer utanför den vackra byggnaden på Wallingatan, att sätta Apotekarsocieteten på kartan och jag hoppas att jag som medlem kan fortsatt vara en del av den resan.

 

Tillbaka till Jubileumssidan!